2017-05-29

Förändringsledning för chefer som leder chefer

I INDEAs program Förändringsledning för chefer som leder chefer arbetar du med de metoder och verktyg som vi själva jobbar med för att starta och driva förändring tillsammans med våra kunder. De överordnade chefernas viktigaste roll i förändring handlar ofta om att påtala varför, visa på riktningen, skapa förutsättningar för förändring och leda och koordinera implementeringsarbetet.

Syfte: Under programmet kommer du att få verktyg och jobba med ett eget case tillsammans med erfarna konsulter och chefer, för att bli en bättre förändringsledare och driva förändringsprojekt mer framgångsrikt!

Målgrupp: Chefer som leder chefer, som initierar förändringsprojekt/-arbete
Omfattning: 2+1 dag
Innehåll:
• Vad skapar framgångsrika förändringsprojekt?
• Organisatoriska förutsättningar för förändring
• Erfarenhetsinventering – Att framgångsrikt driva förändring
• Strategival vid förändring
• Indirekta chefers roll i förändringsprojekt/-arbete
• Verktyg och casearbete kring Förändringsmotiv, Förändringsledare,

Målgruppsanalys
• Verktyg och casearbete kring förutsättningar för implementering samt uppföljning/styrning
• Att sälja in ”-Vårt förändringsarbete”, inklusive feedback

Var? INDEAs lokaler på Munkbron 7, Gamla stan, Stockholm
Kurslängd? 2 + 1 dagar
När: Nästa kurstillfälle 20-21 september + 25 oktober 2017
Kostnad? 12.000 kr
Anmälan: info@indea.se

Triangel_forandr

INDEA Förändringsledningsutvecklingsprogram

Att driva lyckad förändring är en verksamhetskritisk kompetens. Trots att komplexiteten i våra organisationer har ökat och att förändringar sker både snabbare och oftare än tidigare underskattar många chefer vikten av kvalificerad förändringsledning. Dessutom ser vi att det krävs olika ansatser och strategier för olika typer av förändringsprojekt – utrullning av nya system/arbetssätt, kulturförändring/värdegrund, sammanslagning, mm. All förändring möter motstånd. Vi är dock övertygade om att människor blir engagerade i förändring om de blir tillräckligt involverade. Vid implementeringen behöver cheferna vara drivande och alla behöver känna sig motiverade, kompetenta i det nya och ha organisatoriska förutsättningar, men det säkrar bara framgång i hälften av projekten. Vår erfarenhet är att de också behöver bli tillräckligt involverade. Involvering vässar utvecklingsprojektet, ökar chansen att lyckas och gör förändringen hållbar över tid.

INDEA vill bidra till bättre förändringsprojekt ute i våra organisationer och har därför samlat våra erfarenheter av att driva lyckad förändring i tre olika program:

• Förändringsledning för chefer som leder chefer
• Förändringsledning för första linjens chef
• Förändringsledning för förändringsprojektledare

Kursledare
Ulla Magnusson, organisationskonsult 
Verksamhetsutveckling, ledar/ledningsutveckling och förändringsprojektledning under minst 25 år
Clas Lundhagen, organisationskonsult 
Verksamhetsutveckling, ledar-/ledningsutveckling och förändringsprojektledning sedan 2008.

Exempel på INDEAs erfarenheter av lyckad förändring
• Att transformera en hel butikskedja (Colorama) Bistå Colorama i en genomgripande förändringsprocess: Utveckla + implementera en strategi för att hantera ökande konkurrens från snabbt växande byggvaruhus. Resultat: ”-INDEA har genom sin förmåga att arbeta både på strategisk & operativ nivå blivit en kraftfull samarbetspartner i vår strävan att skapa nordens starkaste oberoende färgfackhandel”/VD Colorama

• Att införa ett nytt arbetssätt för 10.000 chefer & medarbetare (Försvarsmakten) Förändringsprojektledare för en utrullning som berörde ca 11.000 chefer/medarbetare över hela Sverige. Uppföljning visade på ett lyckat införande på 34 av 35 organisationsenheter.

• Att få en hel organisation att utveckla och förbättra (Polisen i Gävleborg) Uppdrag att utveckla/implementera en skräddarsydd utvecklingsmetodik – ”Utveckling i vardagen”.
Resultat: Länspolismyndigheten ökade sin måluppfyllelse från 23% till 82% på 1 år.

• Att bygga ledarskap i världsklass (Atea) Ansvariga för Ateas Ledarutvecklingsprogram för alla chefer sedan 2010. Ledarskapsindex i Ateas medarbetar-undersökningarna har ökat från 72% till branchledande 85% på 4 år.

• Att bygga varumärke och värdegrund (Sveriges Ingenjörer) Förändringskonsulter vid implementering förbundets reviderade värdeord. Uppföljning visade att värdeorden verkligen blivit inarbetade och att de bidragit till utvecklingen av arbetet.

• Att vända motstånd till förändring (SJ) Förändringsprojektledare under SJ:s skifte av fakturahanteringssystem. Förändringsprojektet bidrog starkt till att vända ett inledande motstånd till ett mycket smidigt systemskifte.