Konsulter

Vad kan våra kunder förvänta sig av en INDEA-konsult?
Läs mer om vårt konsultativa förhållningssätt. Här finner du bland annat information om vad som kännetecknar en konsult på Indea.

  • En Indean har ett systematiskt angreppssätt
  • En Indean har ett genuint kundengagemang
  • En Indean involverar och är flexibel/metodanpassar
  • En Indean har scenstyrka och är en upplevelseskapare
  • En Indean är generös och ödmjuk avseende erfarenheter, kunskap och sitt nätverk
  • En Indean gillar att arbeta i team
  • Slutligen … en Indean har säljkraft

Är du intresserad av att vara en del av Indea är du varmt välkommen att höra av dig till vår konsultchef Ann Malmsten,
ann.malmsten@indea.se, 0708-20 55 95