Nyheter

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Klicka här!

2018-06-18

Utvecklande Ledarskap - hur du blir en bättre ledare

Välkommen till 4-dagars utveckling av ditt personliga ledarskap! Om man får tro Försvarshögskolan så bygger bra ledarskap på ca 40% personliga egenskaper och till 60% på motivation att vilja bli en bra ledare. För att på bästa sätt tillvarata ledarpotentialen inom försvaret tog Försvarshögskolan i slutet på 90-talet fram Utvecklande Ledarskap (UL) som är en

2018-06-05

INDEA ömsar skinn…

Efter många fina år tillsammans börjar några av INDEAs seniorkonsulter med ålderns rätt att planera för att på sikt arbeta lite mindre. Det betyder att vi välkomnar nya kolleger! Om du: Har aktuell erfarenhet av att arbeta konsultativt med organisations- och ledningsutveckling. Delar vårt systemiska förhållningssätt. Uppskattar hög grad av flexibilitet och ansvarstagande. Driver sälj-,

2018-06-05

Medarbetarskapssatsning i Söderhamns kommun

Nu avslutar vi första fasen i satsningen på medarbetarskapet i Söderhamns kommun. En otroligt lyckad satsning med Arbetsmarknads- och socialnämnden.      

2018-05-22

Höstens och vårens anmälan till processledarutbildningen är nu öppen

Vi har en stark övertygelse kring att förmågan att samarbeta och hjälpas åt i komplexa processer är avgörande för all utveckling idag. Det finns många orsaker men den viktigaste är att det är tillsammans som vi kan möjliggöra såväl hållbar utveckling som mänskliga arbetsmiljöer. Sedan 10 år har INDEA erbjudit en kortare utbildning i processledning. Under

2018-03-16

Att driva förändringsprocesser och prata om svåra frågor

Ulla Magnusson på INDEA har bivit intervjuad av Riksbyggen kring att driva förändringsprocesser och prata om svåra frågor ur en verksamhetsutvecklare perspektiv. Intervjun hittar du i boken från Kultur och Näringsliv i serien “Kultur för tillväxt”- Improvisationsteater, skratt och kundbemötande- Hur Riksbyggen skapar en lyhörd serviceorganisation. -När en ledare beskriver för mig att teamet eller

2018-02-08

Utvecklande Ledarskap - UL

  Utvecklande Ledarskap – hur du blir en bättre ledare Välkommen till 4-dagars utveckling av ditt personliga ledarskap! Om man får tro Försvarshögskolan så bygger bra ledarskap på ca 40% personliga egenskaper och till 60% på motivation att vilja bli en bra ledare. För att på bästa sätt tillvarata ledarpotentialen inom försvaret tog Försvarshögskolan i

2017-11-29

Anmälan till vårens processledarutbildning är öppen

Vi har en stark övertygelse kring att förmågan att samarbeta och hjälpas åt i komplexa processer är avgörande för all utveckling idag. Det finns många orsaker men den viktigaste är att det är tillsammans som vi kan möjliggöra såväl hållbar utveckling som mänskliga arbetsmiljöer. Sedan 10 år har INDEA erbjudit en kortare utbildning i processledning. Under

2017-11-29

Indea stödjer Cancerfondens arbete mot cancer!

Indea har i år skänkt en gåva till Cancerfonden. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar de med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. INDEA vill stötta arbetet som cancerfonden gör! Stöd Cancerfondens arbete du med genom att klicka på denna länk. Tillsammans gör

2017-11-14

Välkommen till en utvecklande eftermiddag med vännerna på INDEA

Rusta för utveckling – bygg förändringsförmåga Att driva verksamhetsutveckling som leder till verklig och hållbar utveckling blir allt viktigare. Samtidigt innebär omvärldens förändringstakt att organisationer befinner sig i ständig förändring. Vi hoppas att denna kundträff ska ge dig inspiration till nya utvecklingssteg. Catrin Brodin delar sina erfarenheter och insikter om hur en organisation kan driva

2017-11-13

Utvecklingsprogram för Konsultativt Arbetssätt

Målgrupp Vi erbjuder ett program för dig som jobbar i stabsroll inom t ex Ekonomi, HR, IT eller fungerar som Business Partner, Verksamhetsutvecklare eller liknande stöd till organisationen. Programmet vänder sig även till dig som jobbar som konsult och vill utveckla ditt konsultativa arbetssätt. Den konsultativa relationen är ett alternativ till att hamna som experten som ger råd

2017-11-13

Utvecklande Ledarskap - Hur du blir en bättre ledare

Välkommen till 3-dagars utveckling av ditt personliga ledarskap! Om man får tro Försvarshögskolan så bygger bra ledarskap på ca 40% personliga egenskaper och till 60% på motivation att vilja bli en bra ledare. För att på bästa sätt tillvarata ledarpotentialen inom försvaret tog Försvarshögskolan i slutet på 90- talet fram Utvecklande Ledarskap (UL) som är

2017-10-03

Processledning för tillitsfull samverkan

Vi på INDEA har en stark övertygelse kring att förmågan att samarbeta och hjälpas åt i komplexa processer är avgörande för all utveckling idag. Att det är tillsammans som vi kan möjliggöra såväl hållbar utveckling som mänskliga arbetsmiljöer Sedan 10 år har vi erbjudit en kortare utbildning i processledning. Under åren har behovet av fördjupad kompetens

2017-10-03

Varför gå INDEAs processledarutbildning?

Vi på INDEA har en stark övertygelse kring att förmågan att samarbeta och hjälpas åt i komplexa processer är avgörande för all utveckling idag. Att det är tillsammans som vi kan möjliggöra såväl hållbar utveckling som mänskliga arbetsmiljöer Sedan 10 år har vi erbjudit en kortare utbildning i processledning. Under åren har behovet av fördjupad kompetens

2017-09-27

Film- Hisham rekommenderar INDEAs processledarutbildning

Här kan ni höra Hisham Tornvall berätta om sin upplevelse av att gå INDEAs processledarutbildning. https://www.youtube.com/watch?v=RgLpTJSQLRc&feature=youtu.be  

2017-08-31

Utvecklande Ledarskap - Hur du blir en bättre ledare

Välkommen till 3-dagars utveckling av ditt personliga ledarskap!  Om man får tro Försvarshögskolan så bygger bra ledarskap på ca 40% personliga egenskaper och till 60% på motivation att vilja bli en bra ledare. För att på bästa sätt tillvarata ledarpotentialen inom försvaret tog Försvarshögskolan i slutet på 90-talet fram Utvecklande Ledarskap (UL) som är en

2017-08-11

Bilder från kundevent med Pontus Wadström

Den 15 juni i år anordnade vi en föreläsning för våra kunder där vi gästades av fantastiska Pontus Wadström. Pontus pratade strategi och förändring och vi kan varmt rekommendera honom, otroligt lärorikt. Vi hade en inspirerande eftermiddag med alla er kunder som deltog. Vi vill därför dela med oss av de fina bilder Ola Hedin

2017-06-20

Strategiworkshop 15 juni

Tack till alla er som deltog i den strategiworkshop vi anordnade den 15 juni tillsammans med Pontus Wadström. Pontus är doktorand inom strategi och förändring vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, samt civilekonom och beteendevetare från Linköpings universitet. Han är verksam som rådgivare, konsult och utbildare. Under eftermiddagen dokumenterade Karin Grönberg workshopen som resulterade i bilden nedan.

2017-06-12

Utvecklande Ledarskap - hur du blir en bättre ledare

Utvecklande Ledarskap – hur du blir en bättre ledare Välkommen till 4-dagars utveckling av ditt personliga ledarskap! Om man får tro Försvarshögskolan så bygger bra ledarskap på ca 40% personliga egenskaper och till 60% på motivation att vilja bli en bra ledare. För att på bästa sätt tillvarata ledarpotentialen inom försvaret tog Försvarshögskolan i slutet

2017-06-07

Strategisk eftermiddag med Pontus Wadström

Välkommen till en strategisk eftermiddag med vännerna på INDEA torsdagen den 15 juni från kl 14.00. Strategi är ett verb Pontus Wadström, civilekonom och beteendevetare, föreläser om strategi och förändring. Han har två viktiga budskap: Gör tydliga strategival och gör strategin agerbar. Att vara ”bred” är fel väg i en värld där man blir framgångsrik

2017-05-29

Förändringsledning för chefer som leder chefer

I INDEAs program Förändringsledning för chefer som leder chefer arbetar du med de metoder och verktyg som vi själva jobbar med för att starta och driva förändring tillsammans med våra kunder. De överordnade chefernas viktigaste roll i förändring handlar ofta om att påtala varför, visa på riktningen, skapa förutsättningar för förändring och leda och koordinera implementeringsarbetet. Syfte: Under programmet kommer

2017-04-05

Utvecklande Ledarskap med INDEA!

Utvecklande Ledarskap – hur du blir en bättre ledare Välkommen till 4-dagars utveckling av ditt personliga ledarskap!   Om man får tro Försvarshögskolan så bygger bra ledarskap på ca 40% personliga egenskaper och till 60% på motivation att vilja bli en bra ledare. För att på bästa sätt tillvarata ledarpotentialen inom försvaret tog Försvarshögskolan i

2017-03-14

Stort tack!

Stort tack till alla er som kom och invigde våra nyrenoverade lokaler tillsammans med oss den 24 februari. Tack för fina blommor, choklad, träd, böcker, kort och ert fina sällskap! Vi är så glada att ni delade denna fina stund med oss.      

2017-02-10

Konsultativt förhållningssätt

INDEAs verksamhetsidé är att bidra till våra kunders måluppfyllelse genom att förbättra förutsättningarna för medarbetarna att bidra till det önskade resultatet. Våra värderingar, som också bildar vårt namn, är INsikt, DElaktighet och Ansvar: Insikt om varför en förändring är nödvändig är en förutsättning för att vi ska förstår varför vi ska utveckla och förändra vårt

2017-02-03

Offentlig chef 2018

Offentlig Chef är mötesplatsen och konferensen för dig som är beslutsfattare och/eller har personalansvar inom det offentliga Sverige. Här utvecklas du inom ditt ledarskap tillsammans med sakkunniga talare, träffar potentiella leverantörer och knyter kontakter med nya och gamla branschkollegor. INDEA kommer att vara medverkande partner 2018 där årets tema är “Det offentliga ledarskapet bortom idag”. Bland

2017-02-03

Att leda i förändring

All förändring möter motstånd. Vi är dock övertygade om att människor blir engagerade i förändring om de blir tillräckligt involverade. Vid implementeringen behöver cheferna vara drivande och alla behöver känna sig motiverade, kompetenta i det nya och ha organisatoriska förutsättningar, men det säkrar bara framgång i hälften av projekten. Vår erfarenhet är att de också

2017-02-03

Välkommen på invigningsfest

Nu har vi planerat, renoverat, byggt om och målat färdigt.  Våra trivsamma lokaler i Gamla Stan har fått sig en välbehövlig upprustning och står nu klara för möten, samtal och spännande samarbeten med gamla och nya kunder. Välkommen på invigningsmingel fredagen den 24 februari efter jobbet! Vi korkar upp några flaskor och ställer fram tilltugg från

2017-01-17

Välkommen till Invigningsfest hos INDEA 24 februari!

Nu har vi planerat, renoverat, byggt om och målat färdigt. Våra trivsamma lokaler i Gamla Stan har fått sig en välbehövlig upprustning och står nu klara för möten, samtal och spännande samarbeten med gamla och nya kunder. Välkommen på invigningsmingel fredagen den 24 februari efter jobbet! Vi korkar upp några flaskor och ställer fram tilltugg

2017-01-17

Vi ska göra varandra bättre

Socialkontoret i Strängnäs Kommun har under hösten hållit två workshops för att skapa gemensam förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet. Fokus var på avvikelsehantering och syftet med Socialkontorets satsning var att förbättra kvaliteten för brukarna genom att stärka verksamheterna i att jobba strategiskt med avvikelser. Kvalitetsansvariga, enhetschefer och verksamhetschefer jobbade med att: stärka de ansvariga i

2016-11-30

Medskapande ledarskap - Ledarutveckling

Utan medarbetarskap, inget ledarskap. Det handlar om beteende. Vi tränar ledare i att åstadkomma resultat genom att involvera medarbetare i varför och hur uppdrag ska genomföras och att skapa motivation och ansvar för verksamhetens utveckling. Teoretisk utgångspunkt En utgångspunkt för Medskapande ledarskap är teorierna om det Transformativa ledarskapet. Denna teori kombinerar involvering, att agera som

2016-11-30

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Ett utvecklingsprogram i det personliga ledarskapet

Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i. Hur kan du skapa bättre och mer hållbara resultat i en ständigt föränderlig omvärld? Hur kan du göra mer med mindre? Hur kan du få ut maximal effekt

2016-11-30

Gemensam ledningsgrupputveckling

Ett parallellt utvecklingsarbete med två till fyra ledningsgrupper inom eller mellan organisationer där ökad samverkan är både önskvärt och avgörande. Unika teorier Med utgångspunkt från aktuell forskning om svenska ledningsgrupper (MTAM) och från kraftfulla teorier om relationskoordinering för ökad samverkan (Relational Coordination) och med en involverande design erbjuder INDEA en insats för flera ledningsgrupper parallellt.

2016-11-28

Kommunikativt ledarskap INDEA Way

En fördjupningsutbildning för ledare. Som ger dig som är ledare nya förutsättningar för en goda resultat. Som fokuserar på det ”snälla” ledarskapet där kommunikationen mellan dig och dina medarbetare bidrar till psykologisk trygghet. Som ger dig nya och praktiska verktyg för att flytta processer framåt. Omfattning Aktivt lyssnande. Självreflektionsverktyg för svåra och nödvändiga samtal. Feedforward

2016-11-28

Medskapande ledarskap - Ledarutveckling

Utan medarbetarskap, inget ledarskap. Det handlar om beteende. Vi tränar ledare i att åstadkomma resultat genom att involvera medarbetare i varför och hur uppdrag ska genomföras och att skapa motivation och ansvar för verksamhetens utveckling. Teoretisk utgångspunkt En utgångspunkt för Medskapande ledarskap är teorierna om det Transformativa ledarskapet. Denna teori kombinerar involvering, att agera som

2016-11-22

Kommunikativt ledarskap INDEA Way

En fördjupningsutbildning för ledare. Som ger dig som är ledare nya förutsättningar för en goda resultat. Som fokuserar på det ”snälla” ledarskapet där kommunikationen mellan dig och dina medarbetare bidrar till psykologisk trygghet. Som ger dig nya och praktiska verktyg för att flytta processer framåt. Omfattning Aktivt lyssnande. Självreflektionsverktyg för svåra och nödvändiga samtal. Feedforward

2016-11-07

Hållbart ledarskap på hjärnans villkor

Vi är hemskt glada att så många av våra kunder kom och deltog på det seminarium vi anordnade på Victory hotell onsdagen den 2 november. Marie Ryd, doktor i medicinsk vetenskap och vetenskapsjournalist, var på plats med en tankeväckande föreläsning. Hon hjälpte oss att använda det senaste inom hjärnforskningen för att skapa förutsättningar för förståelse, teamwork och välmående

2016-10-16

Offentlig chef 2017

Den 18-19 januari 2017 kommer INDEA att medverka som partner i konferensen Offentlig chef som går av stapeln i Uppsala. Fokus på Offentlig chef 2017 kommer att vara ledarskapet i det förändrade samhället, inte bara hur och vad som sker runt om kring oss, utan framförallt hur det påverkar dig som offentlig chef och vad

2016-10-11

Processledarutbildning 2018

Vi har en stark övertygelse kring att förmågan att samarbeta och hjälpas åt i komplexa processer är avgörande för all utveckling idag. Det finns många orsaker men den viktigaste är att det är tillsammans som vi kan möjliggöra såväl hållbar utveckling som mänskliga arbetsmiljöer. Sedan 10 år har INDEA erbjudit en kortare utbildning i processledning. Under

2016-08-22

Stort tack för ert deltagande i INDEAs kundundersökning

Vi vill tacka alla er som ställde upp och deltog i INDEAs kundundersökning för värdefull återkoppling. Detta gör att vi kan fortsätta utvecklas och förbättra oss.  Vi är oerhört tacksamma för att ni tog er tid att svara på våra frågor! Vi är väldigt glada att kunna visa ett Net Promotor Score på 83% på frågan

2016-06-20

Tack för ett trevligt sommarmingel och glad sommar

Vi på INDEA vill tacka alla våra kunder som deltog på vårt sommarmingel den 16 juni samt Ulrika Flodin Furås som var vår föreläsare för kvällen. Vi önskar er alla en riktigt fin sommar! Alla vännerna på INDEA.

2016-05-18

Välkommen till en hållbar försommarkväll med vännerna på INDEA

Välkommen till en hållbar försommarkväll med vännerna på INDEA. Den 16 juni bjuder vi in till ett försommarmingel där du får chansen att odla både dina kunskaper och ditt nätverk. Vi bjuder på mat, dryck och närodlad inspiration av Ulrika Flodin Furås som är trädgårdsjournalist, fotograf och designar stadsträdgårdar. Tid: torsdag 16 juni kl 16.30

2016-03-08

Nytt telefonnumer!

Vi vill bara meddela att vi har nytt telefonnummer till vårt kontor. Det nya numret ni kan nå oss på är 08-410 422 00.

2016-03-03

Fördjupningskurs- Processledarutbildning 18-19 maj

Praktisk träning i att leda processer Vill du få chansen att konkret träna på att leda olika situationer med olika metoder så är INDEAs två fördjupningsdagar i processledning 18-19 maj kanske något för dig. Vi fyller på verktygslådan och ger och får en massa stärkande och lärande återkoppling så att alla går hem med en ökad

2016-02-22

Rapport om hjälpmedel och välfärdsteknik

En rapport om hjälpmedel och välfärdsteknik har skrivits av Annika Asplind hos oss. Rapporten är en del i ett regeringsuppdrag till Upphandlingsmyndigheten. Annika har kartlagt de utmaningar kommuner och landsting behöver hantera när de ska handla upp välfärdsteknik och främja enskildas möjlighet att själva välja hjälpmedel. http://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport-2016_1_webb.pdf Bakgrunden är att den demografiska utvecklingen med en

2016-01-11

Processledarutbildning -Fördjupningsdagar

I maj är det dags för två fördjupningsdagar för de som har gått INDEAs processledarutbildning. Det kommer att vara 2 dagar, 18-19 maj. Fördjupningtillfälle, två dagar, kostar 9 000 kr exkl. moms. Vid detta tillfälle läggs tiden på att fördjupa kunskapen om en mängd metoder, att träna olika processledartekniker samt att få och ge lärande återkoppling.

2015-12-21

God Jul!

Vi på INDEA vill tacka för ett roligt samarbete under det gångna året. Det har varit fantastiskt spännande och lärorikt att jobba tillsammans med er. Vi vill nu önska er en riktigt fin julledighet och hoppas att ni möter 2016 med glädje och energi. Ni gör alla ett fantastiskt arbete.  Indea valde i år att ersätta

2015-11-02

Nytt datum för höstens processledarutbildning!

Vi kommer att byta datum för höstens processledarutbildning från den 14-15 december 2015 till 23-24 februari 2016. DU är välkommen att anmäla dig redan nu till info@indea.se.

2015-09-24

Vi stödjer Rädda Barnens arbete med flyktingkatastrofen

Vi på Indea har valt att skänka pengar till Rädda Barnen och deras jobb med flyktingkatastrofen. We support Save the Children!  

2015-06-18

Tack för en fantastisk eftermiddag och kväll!

Vi på Indea är så fantastiskt glada att så många kom och förgyllde vårt sommarsamtal och mingel igår. Vi vill nu passa på att önska er alla en jättefin midsommar och glad sommar

2015-06-17

Lokal sökes!

Vi på Indea börjar nu bli lite trångbodda här på Munkbron 7 och börjar nu söka efter nya lokaler. Vi kan behöva lite hjälp då detta inte är det lättaste. Har du något tips eller vet någon lokal du tror kan vara av intresse är du välkommen att höra av dig till oss på info@indea.se

2015-05-19

Välkommen in till sommarsamtal den 17 juni!

Välkommen till ett spännande samtal med Tomas Brytting onsdagen den 17 juni från klockan 16.30. Tomas Brytting, professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola, inleder klockan 17.00 med en tankeväckande föreläsning. Efter Tomas föreläsning ges möjlighet att lyfta egna etiska dilemman som vi själva kan hamna i. I dialog med såväl andra deltagare som med

2015-04-09

Vassare coacher

Våra konsulter utbildas vidare och blir bara vassare och vassare coacher! Idag körs mentorcoaching på kontoret med duktiga Helena Wennerhill från Viva Coaching AB.    

2015-03-31

GLAD PÅSK

Vi på Indea vill önska er alla en riktigt glad påsk!

2015-03-24

Indeas vårliga processledarutbildning är i full gång!

INDEAs vårliga processledarutbildning är nu i full gång. Vi är redan inne på dag 2 av 2. Processledarutbildningen fokuserar på den interaktion som sker inom ett system och som handlar om de relationer som finns mellan människor och grupper och mellan systemet och dess omvärld. Utbildningens mål är att öka förmågan att leda processer som

2015-03-23

Grattis Christina Forsberg och Magnus Sallbring!

Alla vi på INDEA vill från våra hjärtan gratulera Christina Forsberg till den fantastiska och ”rättvisa” utnämningen till ”Årets Chef 2015”. Hennes modiga och uthålliga ledarskap som Länspolismästare i Gävleborg tycker vi andra ska imponeras och inspireras av. Juryns motivering årets chef: ”En modig och uthållig chef som har lyckats få medarbetarna att skifta fokus,

2015-03-11

INDEA har fått kvalitetspris!

I förra veckan fick INDEA nedanstående mail från en Bygglovschef där vårt leanprojekt fått ett kvalitetspris. Jätterolig feedback. Juryns motivering ”Vinnaren får priset för ett klassiskt utvecklingsarbete där hög kvalitet genomsyrar alla delar, och där tydlig struktur samt en positiv kultur utgör grunden för kreativitet, nytänkande och lärande.Med tydligt fokus på mottagarnas behov har man arbetat

2015-03-06

Learning Friday

Idag har vi haft Learning Friday på Indea. Detta är något vi ser till att göra några gånger per år. Under dessa tillfällen träffas alla konsulter och delar med sig av sina erfarenheter. Vi lär massor av varandra, väldigt inspirerande!  

2015-02-09

När är det ett bra tillfälle att gå processledarutbildningen?

Många frågar sig när det är ett bra tillfälle att gå Indeas processledarutbildning samt varför jag ska gå utbildningen. Nedan följer Indeas svar på dessa frågor. 1. Varför ska jag gå processledarutbildningen?  Indea erbjuder dig en unik och fördjupad processledarutbildning som tar sin utgångspunkt i hur man som processledare kan skapa ett hållbart resultat genom

2015-01-07

Gott Nytt År!

Vi på Indea vill önska alla våra kunder ett riktigt gott nytt år! Vi hoppas alla har haft en skön ledighet och att alla är redo för ett nytt spännande år med roliga samarbeten! Samtidigt vill vi passa på att riktiga ett stort tack till vår konsult Maria Larsson, som jobbat hos oss under 2014,

2015-01-07

Välkommen Richard!

Vi på Indea vill hälsa vår nya konsult, Richard Bengtsson, välkommen till Indea. Om ni vill veta mer om Richard eller få tillgång till hans kontaktuppgifter är ni välkomna att klicka på fliken “Konsulter” där ni finner mer information.

2014-12-19

Passa på att anmäla er till vårens processledarutbildning!

Den 23-24 mars 2015 är det dags för årets första processledarutbildning. Passa på att anmäla dig och din kollega redan nu då antal platser är begränsade. Målet med kursen är att visa hur du som processledare kan skapa ett hållbart resultat genom en hållbar process. . Klicka här för mer information. Hör gärna av dig om du

2014-12-05

Coachutbildning

Idag avslutar flera av oss indeaner vår coachutbildning. Vi tackar Helena Wennerhill från Viva Coaching som lett denna utbildning och gjort ett fantastiskt jobb!  

2014-11-12

Det är nu dags att anmäla sig till INDEAs nästa processledarutbildning!

Ni har nu möjlighet att anmäla er till nästa kurstillfälle för INDEAs processledarutbildning – Konsten att göra rätt tillsammans. Målet med kursen är att visa hur du som processledare kan skapa ett hållbart resultat genom en hållbar process. Kursen kommer att gå av stapeln den 23-24 mars 2015. Som vanligt till våra processledarutbildningar, så finns det bara ett

2014-10-20

INDEA stödjer "Läkare utan gränser"!

Ebolaepidemin i Västafrika har hittills skördat över 4000 människors liv. Utbrottet saknar motstycke och visar inga tecken på att avta. Läkare utan gränser är på plats och gör allt de kan för att rädda liv och minska spridningen. INDEA vill stötta arbetet mot ebolaepidemin och har skänkt en tidig julklapp till läkare utan gränser. Ge

2014-09-29

INDEA fyller 25 år, kom och fira med oss!

INDEA fyller 25 år! Det vill vi fira tillsammans med alla som funnits med på vår resa. Du kanske har varit kollega, kund, samarbetspartner eller stöttande i största allmänhet. Du vet vem du är och tveka inte att komma! Den 24 oktober kl 14.00 öppnar vi dörrarna till oss på Munkbron 7 i Gamla stan

2014-09-22

I fredags tackade vi fina Lovisa för tre fantastiska år på INDEA!

2014-09-01

Välkommen Marlene!

Idag börjar vår nya juniorkonsult Marlene Gustafsson hos oss. Vi ser fram emot ett härligt samarbete och många skratt tillsammans!  

2014-03-11

Förändringsledning i skolan (FLIS)

INDEA har inlett ett unikt och nytt samarbete med IT-företaget ATEA för att stödja den pedagogiska utvecklingen inom skolområdet. I mars startar det första gemensamma förändringsledarprogrammet riktat till rektorer och andra nyckelpersoner inom skolan. Syftet är att stödja arbetet med att genomföra effektiva förändringsprocesser vid skolan och att i detta arbete utveckla och utnyttja moderna

2014-02-18

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram, KÖL - Nästa programstart är den 10-11 februari 2015 i Askesund

KÖL är ett öppet ledarprogram anpassat till chefer inom kommuner och har utvecklats utifrån INDEA:s långa erfarenhet av att genomföra ledarskapsprogram. Deltagande chefer kommer från mindre eller medelstora kommuner inom en region. Genom att arbeta tillsammans med chefer från andra kommuner möjliggörs även nya nätverk och lärande över kommungränserna. Utvecklingsprogrammet består av 5 etapper om

2014-02-11

Det är nu dags att anmäla sig till INDEAs nästa processledarutbildning!

Ni har nu möjlighet att anmäla er till nästa kurstillfälle för INDEAs processledarutbildning – Konsten att göra rätt tillsammans. Målet med kursen är att visa hur du som processledare kan skapa ett hållbart resultat genom en hållbar process. Kursen kommer att gå av stapeln den 5-6 december. Som vanligt till våra processledarutbildningar, så finns det

2013-12-20

Colorama utvecklar sina butiker med hjälp av Lean

Sedan en tid tillbaka använder Nordens ledande färgfackhandelskedja Colorama Leanmetodiken för att utveckla sina butiker. Utgångspunkten för arbetet är den utvecklingstavla som används för att synliggöra butikens utveckling och för att utveckla identifierade problem och idéer till förbättringar. Bilden ovan visar en typisk utvecklingstavla i en Coloramabutik. Arbetsmetodiken bygger på att medarbetarna har ett utvecklingsmöte

2013-12-18

Om att vara ny på jobbet

Det är aldrig lätt att börja ett nytt jobb eftersom man saknar rutin, inte känner någon av sina kolleger och därutöver saknar insikt i företagets eller organisationens kultur och oskrivna regler. I början är det mest en massa fjärilar i magen och prestationsångest. Man vill så mycket! Lösa alla problem, fylla varje kaffekopp vattna varje

2013-12-18

Hej från Singapore

Jag befinner mig sju timmar söderut, närmare bestämt i Singapore. Här är det 30 grader varmt året runt och ett rent paradis för mig som inte är särskilt förtjust i den svenska vintern. Härifrån arbetar jag med Indeas upphandlingar och avrop. Om det är krångligt? Stöter jag på hinder hela tiden med tanke på tidsskillnaden?

2013-11-29

Det lackar mot jul...

INDEA vill önska er alla en härlig fredag och en glad 1:a advent!

2013-11-22

INDEA hälsar alla kunder varmt välkommna till årets Glöggmingel

Måndagen den 9 december bjuds alla INDEA kunder, gamla som nya, in till årets glöggmingel. Vi bjuder på glögg med tilltugg, fin livemusik och en härlig julstämning! Vi öppnar dörrarna klockan 16.00 på Munkbron 7, 11128 Stockholm. O.S.A senast den 26 november till event@indea.se För mer information följ länken: Inbjudan till årets glöggevent 2013 Varmt

2013-11-20

Stort grattis Örebro-årets kvalitets kommun!

Örebro kommun fick under kvalitetsmässan i Göteborg ta emot det prestigefyllda utmärkelsen “Årets kvalitetskommun 2013″. Vi på INDEA är både glada och stolta att ha Örebro som en av våra kunder! Vill du veta mer, besök Örebro Kommuns hemsida via länken: http://www.orebro.se/16561.html

2013-10-30

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram, KÖL - Nästa programstart är den 13-14 januari 2014

KÖL är ett öppet ledarprogram anpassat till chefer inom kommuner och har utvecklats utifrån Indeas långa erfarenhet av att genomföra ledarskapsprogram. Deltagande chefer kommer från mindre eller medelstora kommuner inom en region. Genom att arbeta tillsammans med chefer från andra kommuner möjliggörs även nya nätverk och lärande över kommungränserna. Utvecklingsprogrammet består av 5 etapper om

2013-10-09

Missa inte nästa kurstillfälle för INDEAs processledarutbildning den 4-5 februari 2014

Nästa kurstillfälle för INDEAs processledarutbildning – Konsten att göra rätt tillsammans, går av stapeln den 4-5 februari 2014. Målet med kursen är att visa hur du som processledare kan skapa ett hållbart resultat genom en hållbar process. Det finns ett begränsat antal platser, så först till kvarn! Klicka här för mer information. För anmälan mejla

2013-09-05

Hej då Max!

Vår konsult Max Sandberg har valt att fortsätta sin resa på egen hand och går nu vidare med nya utmaningar. Vi vill tacka Max för 12 fantastiska år och önska honom all lycka i framtiden!

2013-08-26

Kundundersökning 2013

Stort tack till alla våra kunder som var med och deltog i Indeas årliga kundundersökning! Vi är otroligt tacksamma över den feedback och uppmuntran vi fick.   På frågan “Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Indea till en vän eller kollega” fick vi ett NPS (Net Promoter Score) på 76 %!    

2013-08-12

Indea hjärta hösten

Trots att väckarklockan ringde tidigt så känns det alltid lika skoj att komma tillbaka till kontoret efter en längre ledighet. Vi har badat, sovit, läst böcker, rest, ätit god mat och allt annat man kan behöva för att ladda om batterierna. Hoppas vi ses snart!

2013-05-07

Processledarutbildning - Konsten att göra rätt tillsammans

Indea erbjuder en unik och fördjupad processledarutbildning som tar sin utgångspunkt i hur man som processledare kan skapa ett hållbart resultat genom en hållbar process. Målet med kursen är att du ska: Förstå flödet i en process från förberedelser till resultat Vara trygg i planering och ledning av en process med delaktighet, kreativitet och ansvarstagande

2013-04-23

Event med Chief of Police Mac Tristan

Många verksamheter som haft ett och samma uppdrag sedan länge har de senaste åren mötts av nya krav från såväl kunder som huvudmän. Detta har resulterat i ett behov av snabba anpassningar till dessa nya krav och till ett nytt uppdrag. En ledare som lyckats osedvanligt väl med att leda den här typen av förändring

2013-01-09

Grattis Örebro!

Vi är så glada åt Örebro Kommun som fick det näst högsta värdet i Sverige någonsin vid kommunkompassens bedömning 2012, 615 poäng – en höjning  med 100 poäng på två år. Grattis!

2013-01-09

God fortsättning

Indeas konsulter är såklart i full fart igen. Hoppas att ni alla haft en bra ledighet och fått nya krafter inför 2013. God fortsättning allihopa!  

2012-12-13

Stolta sponsorer av One More Smile

Indea har i år valt att skänka pengar till One More Smile som julkapp. One More Smile levererar kläder, skor och skoluniformer till barn på barnhem efter behov och lokala förhållanden i utvecklingsländer. Artiklarna produceras lokalt för att skapa arbetstillfällen och ges direkt till barnen utan mellanhänder. Alla barn har rätt till egna kläder, skor

2012-11-13

Glögg med Monica Zetterlund

Den 12e december är det dags för Indeas årliga glöggkväll. I år gästas vi av Maria Kvist och Lina Bergvall-Veltman som tolkar och sjunger highlights ur Monica Zetterlunds reportoir. Det kommer bjudas på glögg, mat och en härlig stämning. Osa till event@indea.se Varmt välkomna!

2012-10-15

Nya datum Klart Ledarskap med Plunge AB

Nu är det nya aktuella datum för utbildningen inom Klart Ledarskap. 11-12 april samt 22-23 april 2013 i Stockholm. Läs tidigare inlägg om mer information.

2012-10-12

Uppdragscase

Ni har väl inte missat våra nya uppdragscase som vi lagt upp under fliken uppdrag? Där kan ni läsa vad vårt uppdrag var, resultatet och vad kunden tyckte.

2012-09-25

Ny site

Och så äntligen har vi lyckats få upp vår nya site. Nu kan du bland annat hitta bättre beskrivningar på vårt arbete, nya konsulter (!) och spännande case. Stort tack till killarna på Weightpoint som gjort det möjligt!

2012-08-14

Äntligen tillbaka

Ni vet väl att vi alla på Indea är i full fart igen? Efter att ha vilat ut lite i sommar är vi på språng med både nya och gamla uppdrag. Vi ser fram emot en händelserik höst!

2012-07-02

Indea kan erbjuda Klart Ledarskap genom samarbetspartner Plunge Learning Lab

Klart Ledarskap är en ledarskapsutbildning framtagen av Dr. Gervase Bushe, Kanada. Utbildningen ger dig förutsättningar att skapa trygga och öppna relationer på din arbetsplats, vilket bidrar till organisatoriskt lärande och ökad effektivitet i organisationen. Klart Ledarskap bygger på ny ledarskapsforskning och har dokumenterat positiv effekt på deltagarnas ledarbeteenden. Målgrupp Utbildningen lämpar sig för dig som

2012-06-12

Ändrat datum för Processledarutbildningen

Vi har ändrat datumet för vår Processledarutbildning. Kursen hålls på Munkbron 7 i Gamla stan 11–12 december 2012. Ni är varmt välkomna med er intresseanmälan på mail ann.malmsten@indea.se

2012-06-04

Sommarmingel 4 juni

Stort tack till alla som kom till vårt sommarmingel. Hoppas att ni alla får en fantastisk sommar!

2012-05-06

Sommarmingel med levande musik

Den 4 juni välkomnar vi er varmt till sommarmingel! Det kommer bjudas på mat, vin, levande musik och härliga samtal. Klockan 17 öppnas dörrarna till Munkbron 7, förhoppningsvis med strålande sol så vi även kan vara på innergården. Osa till event@indea.se senast den 31 maj.

2012-04-25

Vilken underbar måndagskväll det blev!

Stort tack till alla som kom och deltog i en inspirerande workshop och ett härligt sorlande mingel efteråt. Vi Indeaner gick hem med en god känsla i magen och hoppas att ni som deltog gjorde detsamma. Nu välkomnar vi våren med öppna armar och ser fram emot fler givande träffar med er!