Ramavtal

Kammarkollegiet- Utveckling chef, grupp och Kompetensförsörjning

Vi är mycket glada och stolta att INDEA AB har valts ut som ramavtalsleverantör av Kammarkollegiet avseende deras upphandling Managementtjänster – Utveckling chef, grupp och Kompetensförsörjning. 

Det är nu signerat av båda parter och är därmed klart att användas för avrop. Ramavtalet gäller för ca 400 statliga myndigheter och bolag. Avtalet gäller till och med 2018 med möjlighet till förlängning.

Våra samarbetspartners i detta ramavtal är Plunge AB och Otto Granberg, AMK AB.

Vi ser framemot, att i samarbete med våra kunder, utveckla framtidens ledare och organisationer.

ramavtalsigill

 

 

Stockholms läns landsting- Chef- och medarbetarutveckling

INDEA AB har valts ut som ramavtalsleverantör av Stockholms läns landsting inom följande 4 områden

– Personlig chef- och medarbetarutveckling

– Chef- och ledarträning

– Ledningsgrupputveckling

– Team- och grupputveckling

Avtalet sträcker sig till 2018 med möjlighet till förlängning. Indea har även ett avtal med Folktandvården via ramavtalet med SLL som gäller Team- och grupputveckling.

sll

Övriga ramavtal 

ATEA

Bolagsverket

Eskilstuna kommun 

Kommunerna i Gävleborg

Landstinget Västernorrland

Lantmäteriet 

Nordvästra Skåne 11 kommuner

Polisen Blekinge, Skåne, Kalmar- och Kronobergslän

Värnamo kommun

Örebro kommun, Region Örebro län