Kundåterkoppling

Hisham Törnvall om INDEAs processledarutbildning

På vilket sätt har arbetet med INDEA inneburit en förändring för er?

“Hittat en partner som jag känner förtroende för och som inte sitter fast i användandet av vissa verktyg. Man känner att Indea vill oss väl vilket bygger långsiktighet.”

“Väldigt stor. Det coachande ledarskapet är ovärderligt och med  INDEA-coach kommer man aldrig undan med att man själv är stor påverkan på sin situation.”

“Vi hade inte kommit lika långt i utvecklingen utan handledning via Indea. Med hjälp av Indea har mycket utvecklats på kort tid. Vi har också fått verktyg för att hantera besvärliga situationer vi ibland hamnar i.”

“Ovärderlig hjälp i förändringsprocess. Så att vi gått från ord till handling!”

“Hela vår verksamhet har påverkats positivt. Vi har fått styrning med hjälp av riktlinjer och sammanhangsmarkeringar.”

“Vi arbetar mer systematiskt med utveckling av interna organisationen och vårt externa varumärke Vi har fått en bättre förståelse för varför vi fungerar så bra som vi gör och kan därmed bättre arbeta vidare med det som gör oss starka.”

“Vi har levt upp till att öka förmågan att skapa resultat i teamet. Lärkuben har vidgats på alla tre områden. I vår ledningsgrupp har vi ökat förståelsen för varandra vilket byggt en god grund att arbeta vidare på.”

“Indea är en stabil sammarbetspartner som levererar våra ledarutvecklingsprogram.

“Bättre förutsättningar i starten av mitt nya uppdrag, ökad förståelse för hur olika medarbetare fungerar utifrån ålder, erfarenheter etc. Något för mig att luta mig tillbaka mot i egna resonemang kring strategiska val.”

“Tydlig struktur och ett lyft i ledarskapet.”

“Jag kan se förändring. Upp till oss nu att fortsätta och hålla riktningen men jag är jättenöjd. Det har varit guld värt.”

 

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera INDEA till en vän eller kollega?

“Den är sannolikheten är hög. 10. det har jag redan gjort!”

“Mycket sannolikhet. Det har jag gjort. Så fort folk frågar så rekommenderar jag.”

“Så nöjd med samarbetet med Indea, jag har fått jobba med konsulter som passar för varje enskilt uppdrag. Att vi fortsatt med Indea tyder på att vi nöjda såklart annars hade vi inte fortsätt.”

“Måste säga att vi är väldigt väldigt nöjda. Allt från planering, uppföljning, genomförande. Fortsätter ni såhär som företag som ni gjort så kommer vi vara väldigt trogna kunder.”

 

Hur upplever ni kvalitén på det uppdrag som utförts under året? 

“Det har varit väldigt hög kvalité på det som utförts under året. Vi har haft stor nytta av det vi gjort och lärt oss.”

“Väldigt hög. Som alltid. 10. Jag kan inte säga någonting mer om kvalitén för det har varit så bra. Allt vi gjort har känts relevant och användbart.”

“Vi har gjort utvärderingar efter varje program så det är dom jag främst går på. Tittar vi på utvärderingarna så har det varit bra kvalité, väldigt bra kvalité. Alla är nöjda. Allt ligger i linje med det vi beställde.”

“Jättebra kvalité sedan vi började. Högsta poäng helt klart.”

“Mycket gott och mycket hög. Hög teoretisk nivå. Tar det till en höjd- det som förmedlas. Finns en teoretisk bakgrund, en teoretisk påbyggnad mm som är välnyanserad. Ni är också omvärldsbevakande och tar in omvärlden och använder er av det. Lyssnat in oss- gemensam kontext. Professionellt sätt att jobba på.”

“Väldigt hög kvalité. Det har varit en hög ambitionsnivå genom hela resan. Mån om att leverera. Tagit tillvara på tiden. Vi har verkligen känt oss nöjda. Indeas input har varit bra och värdefull.”

 

Hur väl anser du att INDEA förstår er verksamhet/era förutsättningar?

“Väldigt väldigt väl. Det märks att ni är inlyssnande. Ni anpassar hela tiden och skräddarsyr efter de behov ni ser och som vi uttrycker. De ger råd och använder olika verktyg för det. Så skulle verkligen säga att de förstår vår verksamhet och våra förutsättningar.”

“Ni har varit väldigt måna om att sätta sig in just här vi gör. Sen är det så att ni kan kommungrunderna. Men ni var väldigt nyfikna i början och ville ha alla dokument från oss. Ni ville lära sig om vår kultur och allt annat om oss. Man märkte att Indea var vana att jobba med kommuner.”

“Skulle säga en 9a. Det som är mest karaktäristiskt för INDEA är förmågan att inte släppa, och förmågan att hålla ihop. Ni förstod vad vi ville ha redan från början, förstod och förstår vad vi behövde/behöver. Tycker ni förstår mycket väl våra förutsättningar i allt ni varit med i.”

“Jag skulle säga en 10a. Jag tycker INDEA förstår våra förutsättningar väldigt väl. Det har varit och är väldigt lätt att förmedla det man vill ha hjälp med. Även fast vi knappt vet vad vi vill ha hjälp med eller är dåliga på att föra fram vad vi vill så förstår ni alltid vad det är vi behöver. Vilket underlättar otroligt för oss. INDEA har kommit och styrt upp våra efterfrågningar väldigt bra. Ni har lyssnat på vad vi säger och tagit tillvara på det.  Ni har också hjälpt oss i nödlägen.”

 

Övrigt

“Tack så jättemycket. ni vet mycket väl hur mycket jag uppskattar Indeas konsulter som människor och i profession. jag ska ta med mig allt jag lärt mig när jag går ut och coachar.”