Uppdrag

I våra uppdrag arbetar vi alltid utifrån fem viktiga principer som styr vårt agerande. Att skapa förståelse för uppdragsgivarens verksamhet, förutsättningar och behov är för oss en självklar investering och en garant för effektiva lösningar. Vi är flexibla och metodobundna, vi väljer metod utifrån behovet i stället för tvärtom. Vi står för helhetssyn och försöker se vilka effekter våra lösningar får för verksamhetens olika intres­senter. Att inte arbeta systemiskt gör lätt dagens lösningar till morgondagens problem. Samarbetsrollen är självklar för oss, vi tror på ett samspel med såväl uppdragsgivaren som andra leverantörer. Vi har tillit till processen och vet att förändring tar tid. Vi arbetar därför aktivt och medvetet med att skapa reflektions­utrymme i olika former. Vår generositet handlar om såväl kunskapsöverföring som att bjuda på verktyg och metoder i syfte att skapa hållbara och bestående resultat.

Nedan följer några exempel på aktuella uppdrag.

Organisationsutveckling

Vi hjälper kommunen att utveckla samarbete mellan enheter

Norrköpings kommun

Läs mer →

Ledarutveckling

Vi hjälper kommunen att konkretisera det ledarskap som bäst överensstämmer med ledningsfilosofin

Söderhamns kommun

Läs mer →

Ledarutveckling

Vård och omsorg i Vänersborgs kommun

Utveckling av team och dess arbetssätt

Läs mer →

Team/grupputveckling

Vi hjälper Lantmäteriet att utveckla deras teamarbete

Lantmäteriet

Läs mer →

Ledarutveckling

Vi har hjälpt Ateas chefer att nå världsklass

Träning av Ateas chefer på Bosön leder inte bara till ett ledarskap i landslagsklass, det ger till slut ett ledarskap i världsklass!

Läs mer →

Ledarutveckling

Vi utvecklar chefer för att bättre kunna möta framtiden

Personligt Ledarskap Örebro kommun

Läs mer →

Våra Kunder

Akademiska sjukhuset
Akademikerförsäkring
Ale kommun
Arbetsförmedlingen
Askersunds kommun
Atea Sverige
Bolagsverket
Brandkontoret
CAB Group
ESF-rådet
Liberalerna
Folkspel i Sverige
Folktandvården Stockholms läns AB
Gävle kommun
Göteborgs stad
Göteborgsregionens kommunalförbund
Havs- och Vattenmyndigheten
IHM Business School
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Jordbruksverket
Karolinska Institutet
Kristinehamns kommun
KTH
Kumla kommun
Landstinget Västernorrland
Lantmännen Maskin
Lantmäteriet
Lastberget konferens
Laxå kommun
Lidköpings kommun
Lindesbergs kommun
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
MSB
Målerifakta
Naturvårdsverket
Norstedts Juridik
Norrköpings kommun

Region Skåne
Riksbyggen
Sigtuna kommun
Sjöfartsverket
Skanska Sverige
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län
SMHI
Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Stadsdelsförvaltningen i Västra Göteborg
Statens konstråd
Stockholms läns landsting
Stockholms stad
Svensk Travsport
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Ingenjörer
Swecon Anläggningsmaskiner AB
Söderhamns kommun
Taxi Göteborg Ekonomisk Förening
Trav och galopp
Uppsala Stift
Vara kommun
VINNOVA
Vårdförbundet
Vänersborgs kommun
Värnamo kommun
Ängelholm kommun
Örebro kommun