Vad tycker kunden?

“Medarbetarutbildningen har lett till ett större ansvars­tagande i hela organisationen. Medarbetarna tar ett större ansvar för sitt uppdrag och gruppens psyko­sociala arbetsmiljö. Enhetscheferna upplever att de fått bättre verktyg att arbeta med medarbetarskapet.
Vi har haft en positiv dialog med Eva Ullman i framtagandet och genom­förandet av medarbetar­utbildningen”
Områdeschef,
Rikard Lund

Vill du veta mer om uppdraget?

Kontakta Eva Ullman.
Ring 070-818 27 56 eller mejla
eva.ullman@indea.se

Socialpsykiatrin i Örebro kommun

Bakgrund

Socialpsykiatrin i Örebro kommun tog initiativet att påbörja en utveckling av medarbetarskapet på alla nivåer i organisationen. En tidigare medarbetarundersökning 2009 visade på att organisationsklimatet behövde utvecklas. Utvecklingsprogrammet startade 2011.

Vårt arbete

Utbildningen för medarbetarna utvecklades i nära samarbete med uppdragsgivarna. Samtliga 150 medarbetare mixades i olika grupper . Ett utvecklingsarbete startades parallellt i ledningsgruppen för att reflektera över den egna rollen och att utveckla verktyg och modeller som stämmer överens med de nya förutsättningarna. Innehållet utformades och innehöll fem tillfällen med olika teman.

1. Samsyn kring uppdraget och definition av medarbetarskapet
2. Teamlära
3. Personlig självkännedom
4. Det egna ansvaret
5. Möten och hur var och en kan öka sin delaktighet

Resultat

Den senaste medarbetarundersökningen visade på ett positivt resultat. En annan effekt är ett medarbetarskap med ökat ansvarstagande och delaktighet.

Organisationsutveckling

Vi hjälper kommunen att utveckla samarbete mellan enheter

Läs mer →

Verksamhetsutveckling

Polismyndigheten i Gävleborgs län

Vi hjälper Polisen att bli effektivare

Läs mer →

Ledarutveckling

Lidköping kommun

Vi utvecklar chefer för att bättre kunna möta framtiden

Läs mer →

Butiksutveckling

Colorama

Vi hjälper Colorama att möta en allt hårdare konkurrens

Läs mer →

Ledarutveckling

Atea

Träning av chefer till landslagsklass

Läs mer →