Processledarutbildning

Konsten att göra rätt tillsammans!

Står du inför ett utvecklingsarbete?
Är du van att förändra men söker nya verktyg och förhållningssätt? Eller vet du inte riktigt hur du ska gå till väga?
Funderar du över vad det är som gör att din arbetsgrupp – så många duktiga människor – har svårt att komma vidare och arbeta framåt?
Är du frustrerad över att kloka tankar har så svårt att få gehör? Att diskussioner och arbetsmöten skapar låsningar istället för framsteg och nya idéer?
Upplever du att du har suttit i möte efter möte som handlar om samma sak utan att något sker?
Kort sagt – vill du bli bättre på konsten att göra rätt tillsammans?

Målet är att du ska:
Förstå flödet i en process från förberedelser till resultat.
Vara trygg i planering och ledning av en process med delaktighet, kreativitet och ansvarstagande.
Lära dig en mångfald av verktyg och metoder för att åstadkomma den önskade variationen i en process.
Behärska olika tekniker för att hantera svåra situationer så att de lyfter processen.
Känna trygghet i att ”ögonblicksfacilitera” dvs hantera oväntade vändningar och situtioner.
Förstå din roll som processledare och vilken som är gruppens roll.
Kunna leda en process på ett sätt som passar dig.

Synsätt
Kan man ha ett brinnande hjärta samtidigt som man håller huvudet kallt? Är det möjligt att förena hett engagemang med rationellt fokus?
Kan lust till utveckling gå hand i hand med tydliga mål och resultatorientering?
Vi på INDEA tror att det är möjligt, och nödvändigt, att svara JA på de frågorna. Sökandet efter en process som innehåller både kreativitet och kundnytta, både lärande och affärsfokus har drivit oss i utvecklingen av vårt arbetssätt.

Vårt synsätt bygger på:
Teorier om lärande och pedagogik för utveckling.
Kommunikationens och processens flöde.
Dialogiskt förhållningssätt.
Relationsfrämjande teorier och verktyg.
Betydelsen av psykologisk trygghet och bekräftelse.
Systemiskt förhållningssätt och systemiska metoder.

Innehållet
Träningen ger dig både en praktisk och en teoretisk grund i konsten att leda en process. Vi går igenom olika metoder och verktyg för att skapa kreativitet och höjd i processen. Du får träna på olika scenarier, jobba med ett eget case och ta emot feedback. Utbildningen innehåller:

Definitioner och synsätt.
Process, lärande och processledarrollen.
Uppdraget och design – Lärkuben.
Processens faser.
Nyckelverktyget Dialogen.
Coachande förhållningssätt.
Praktik i Lärgrupper.

5 scenarier för praktiskt lärande
Under träningen arbetar vi med fem olika scenarier som skapar ett praktiskt lärande kring avgörande situationer under processens fyra faser samt uppdragsformulering och förberedelser:

 1. Ovilja att jobba i process!
 2. Krav på besked!
 3. Konflikter hindrar processen!
 4. Kreativiteten sjunker!
 5. Ingen vill ta ansvar!

Kan man ha ett brinnande hjärta samtidigt som man håller huvudet kallt?
 Är det möjligt att förena hett engagemang med kyligt kalkylerande? Kan lust till utveckling gå hand i hand med tydliga mål och resultatorientering?

Vi på INDEA tror att det är möjligt, och nödvändigt, att svara JA på de frågorna. Sökandet efter en process som innehåller både kreativitet och kundnytta, både lärande och affärsfokus har drivit oss i utvecklin- gen av vårt arbetssätt.

Vi arbetar utifrån vår mission att ”Resultat skapas av människor” vilket för oss betyder att människor och strukturer måste fungera i symbios och stödja varandra.

Av de sex principer vi lyfter fram är tilliten till processen och samtidigt fokus på resultat de mest centrala. Vår helhetssyn omsätter vi i praktiken genom interaktion och samtal kring avgörande strukturer som identifieras gemensamt.

Vårt arbetssätt beskriver hur vi på INDEA får ihop helheten genom att arbeta med både och, vilket till exempel kan handla om att skapa förståelse för helheten och individens bidrag till denna. Vårt namn på både och är Eld och vatten, vilket också är titeln på vår bok om pro- cessledning.

Elden får symbolisera passionen, lusten och energin i en lärande process. Möjliggörandet för nytänkande, utveckling och framsteg.

Vattnet representerar den avgränsning och begränsning som processen behöver för att inte tappa fokus och riktning. Förutsättningen för ett resultat som kan kommuniceras och delas.

Dessa principers samspel menar vi möjliggör hållbara resultat skapade av människor och genomförda av människor i samarbete.

Kursledare
ANN MALMSTEN. Sedan 1995 har Ann arbetat som processledare med fokus på att skapa en trygg och säker plats för människor att mötas i en utvecklande och lärande dialog.
 Genom att arbeta nära organisationer och beslutsfattare har Ann utvecklat en praktisk förmåga att skapa balans mellan kundvärde, motivation och lust. Kännetecknande för Anns sätt att arbeta är experimentering i mötet, rörelsen och språket vilket skapar stark närvaro, beröring och uppmärksamhet. Denna pedagogik kännetecknas av delaktighet och dialog. I den deltar alla på samma villkor, lyssnar uppmärksamt och talar utifrån sig själva.

Pris
Vårt pris för de första två dagarnas träning är 10 000 kr exkl. moms och då ingår materialet som beskrivs nedan.
Fördjupningtillfälle, två dagar, kostar 10 000 kr exkl. moms.

Dokumentation
 • Boken Eld och vatten
 • Processledarpärmen
 • Ppt-bilder
 • Scenarier
 • Metodhandledning
 • Dialogkort

Plats
Utbildningarna genomförs i vår konferenslokal i Gamla Stan, Munkbron 7. Antalet platser är begränsat till 15.

Kurstillfällen grundutbildning 2017
– 15-16 feb
– 2-3 nov

Kurstillfällen fördjupningsutbildning 2017
– 13-14 juni

Anmälan
Vi erbjuder även kundanpassade utbildningar,
Kontakta oss på: info@indea.se, 08-422 410 00.

Anmäl dig här