Processledning- Fördjupning

Vi på INDEA har en stark övertygelse kring att förmågan att samarbeta och hjälpas åt i komplexa processer är avgörande för all utveckling idag. Att det är tillsammans som vi kan möjliggöra såväl hållbar utveckling som mänskliga arbetsmiljöer

Sedan 10 år har vi erbjudit en kortare utbildning i processledning. Under åren har behovet av fördjupad kompetens kring detta hantverk ökat och särskilt avseende ledning av samverkansprocesser. Vi har fått möjligheter att använda våra erfarenheter i nya sammanhang samtidigt som ny forskning och nya metoder har kommit till vår hjälp. Därför erbjuder vi nu en fördjupad utbildning i att leda processer för tillitsfull samverkan, såväl inom som mellan verksamheter.

Du som har deltagit i vår tvådagars-utbildning är välkommen att hänga på steg 2 och 3.

Datum för våren 2018 med Ann Malmsten
14-15 feb modul 1– Systemiskt lärande
8-9 maj modul 2 – Förtroendefulla relationer
18-19 juni modul 3 – Hållbar utveckling

Datum för hösten 2018 med Cecilia Lindeborg
Kommer upp inom kort

Datum för våren 2019 med Ann Malmsten
14-15 februari: Modul 1 – Systemiskt lärande
8-9 april: Modul 2 – Förtroendefulla relationer
17-18 juni: Modul 3 – Hållbar utveckling

 Har du frågor om fördjupningstillfället är du välkommen att höra av dig till Ann på ann.malmsten@indea.se, 0708-20 55 95

eller till Marlene Gustafsson, marlene.gustafsson@indea.se, 0727-22 27 06.