top of page

Öppna utbildningar

Samarbete.png

Aktionsmetoder

Förståelse av oss själva och omvärlden är grunden för vårt beteende och våra aktiviteter. Att utforska och undersöka hur vi upplever en situation, samt förmågan till perspektivbyte, att se, känna och därigenom förstå annorlunda, är centralt i utvecklingsarbete. Denna workshop bjuder på hur detta kan göras med bl.a. aktionsmetoder, rollbyte och improvisation som verktyg.

Aktionsmetoder innebär att upplevelsebaserat undersöka eller påverka gruppers eller individers föreställning om sig själva och omvärlden. Alla är delaktiga. Alla ser och hör allt. Det handlar om att gruppen eller individen utforskar, laborerar eller prövar olika perspektiv och angreppssätt på centrala frågeställningar. Vi kommer bland annat prova olika former av rollbyte och improvisation som kan ge alternativa förhållningssätt till de situationer vi ställs inför.

 

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att du introduceras till, erfar och reflekterar över mening och tillämpbarhet av aktionsmetoder i ditt arbete. Målet är att du får ökad kännedom om och utvecklar din förmåga att arbeta med dessa metoder.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som leder lärande på arbetsplatsen (t.ex. intern- och externkonsult, chef, utvecklingsstrateg, utbildare, HR-ansvariga). Du är nyfiken på hur du kan leda förändring och utveckling genom att utveckla din förmåga att byta perspektiv, och stödja andra att göra detsamma. Du är också intresserad av utvecklingsfrågor och vill utforska hur aktionsmetoder kan användas i ditt sammanhang.

Processledare

Dagarna genomförs av organisationskonsulterna Erica Wright och Alan Wright.

Vi bjuder även in deltagare från vårt utvecklingsprogram INDEA Lärlabb. 

Kommande tillfällen: 27-28 april 2023

  • Tider: Dag 1 kl. 10-17, Dag 2 kl. 9-15.30.

  • Antal deltagare: max 14 pers.

  • Plats: INDEAs konferenslokal, Munkbron 7, Stockholm. T-bana Gamla stan.

  • Avgift: 12 000 kr (för 2 dagar), inkl lunch och fika. Moms tillkommer. Hör av dig om du har specifika önskemål kring lunchmaten. 

 

Anmälan och kontakt

Anmälan och frågor görs till erica.wright@indea.se eller mobil nr 070-943 40 80. 

Dokument för utskrift (pdf)

bottom of page