top of page

INDEAs berättelse

Organisationsstruktur och kapacitet

INDEA har två anställda och 17 associerade konsulter. Samtliga konsulter arbetar heltid med INDEAs uppdrag och utveckling vilket säkerställer hög kvalitet, kompetens och samsyn avseende synsätt och arbetssätt. 

Merparten av INDEAs 17 konsulter är seniora avseende utbildning, kunskap och erfarenhet. De ekonomer och civilingenjörer som arbetar inom INDEA har ett genuint intresse och stor respekt för människors känslor, rädslor och subjektiva upplevelser av sin situation i samband med förändringar på deras arbetsplats. På samma sätt förstår och respekterar INDEAs beteendevetare det faktum att alla förändringar av medarbetarnas tankemönster och handlingar måste ta sin utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och strategival.

Ledning

Marlene Gustafsson, VD, projektledare i uppdrag, ansvar för anbudsprocesser och affärsområde Mätning/Utvärdering. Samhällsvetenskaplig utbildning med inriktning mot statskunskap och samhällsgeografi.

Ann Malmsten, Konsultchef med ansvar för rekrytering, introduktion, kompetensutveckling och etikfrågor. Seniorkonsult. Företags- och förvaltningsjurist med vidareutbildningar inom området. 

Thomas Krook, grundare, styrelseordförande och seniorkonsult med ansvar för KAM och försäljning. Civilekonom. 

Verksamhet, värderingar, vision och affärsidé

Vi är verksamhetsutvecklingskonsulter som erbjuder organisationsutveckling, ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling, individuellt ledarstöd, teamutveckling, konflikthantering och förändringsledning. Vår vision är: ”Vi på INDEA vill bidra till att medarbetare och chefer på ett märkbart sätt upplever att det är meningsfullt och utvecklande att gå till jobbet.” Vi arbetar utifrån devisen: ”Resultat skapas av människor!”

 Vår affärsidé är: ”Vi vill vara bäst på att tillsammans med våra kunder skräddarsy insatser som möter deras verkliga behov. Vi bidrar med vårt genuina kundengagemang förstärkt med innovativ design och metoder och teorier på framkant.Att anlita INDEA ska göra skillnad!”. 

Våra värderingar är vårt namn: Insikt är förutsättningen för att medarbetare och ledare förstår syftet med verksamheten och varfördet egna tänkandet och agerandet ständigt måste utvecklas. Delaktighetär något som upplevs när de som berörs aktivt involveras och förväntas att vilja vara med och bidra. Ansvarinnebär både att de som är berörda kan och vill ta ansvar och förväntas ta ansvar. 

Historik

INDEA startades 1989. Vi har sedan dess arbetat med olika typer av ledningsstöd och verksamhetsutveckling. Sedan början av 2000-talet har vi skaffat oss stor erfarenhet av att stödja ledningsgrupper i politiskt styrda organisationer och har möjlighet att kombinera detta med erfarenheter från privata företag och ideella organisationer. I kommuner som Lidköping, Göteborgs stad, Stockholms stad, Söderhamn, Tyresö, Vara, Värnamo,  Ängelholm och Örebro samt i Region Norrbotten, Västernorrland och Skåne har vi arbetat med ledning och styrning på alla nivåer. I myndigheterna SMHI, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten,Kammarkollegiet och Lantmäteriet har vi arbetat med myndighetsledningarna och andra chefsnivåer. Atea Sverige, EVO buss, Xano, CAB Group och Sandahlsbolagen är exempel på privata företag där vi har leverat våra tjänster.

Vi skapar kontinuerligt berättelsen om INDEA tillsammans. Det är många som bidragit till vår fantastiska resa. Här är en illustration av hur berättelsen ser ut hittills. Vi fortsätter skapa berättelsen tillsammans.

För att ta del av bilden i större format, klicka här (pdf)

 

 

 

 

 

 

Goodwill

Varje år skänker INDEA en julgåva till olika organisationer. Nedan finner ni en lista över några av de organisationer vi valt att stödja genom åren.

  • 2016 valde Indea att skänka en julgåva till Läkare utan Gränser. Det är en oberoende medicinsk hjälporganisation som ger livräddande sjukvård till dem som behöver det mest – oavsett vem, oavsett var, oavsett varför. 

 

INDEAs-berättelse.jpg
Logga bok.png
Stodforetag2020_ENG_180x180.png
Namnlös.png
bottom of page