top of page

Öppna utbildningar

System och makt 

System och makt - lärande genom olikhet
 

Hur kan jag få mest effekt av de utvecklingsinitiativ jag sätter igång? Hur skapar jag störst påverkan på de individer, relationer och sammanhang jag möter av och är del av? Hur stödjer jag verksamheten att dra nytta av den olikhet och det motstånd som alltid finns i utvecklingsarbete? Och hur gör jag så att var och en blir inkluderad?  

Vi möter många som driver utvecklingsarbete och lärinitiativ på arbetsplatser. Många kämpar med att skapa förståelse, legitimera och få effekt av sina insatser. Många vill dessutom gärna skapa förutsättningar för att integrera olika perspektiv och få med sig hela organisationen. Denna utbildning är ett forum att närma sig och hitta handlingsstrategier kring dessa frågor.

Syfte 
Att du lär dig 

  • metoder för att synliggöra olika perspektiv, dra nytta av motstånd och andra perspektiv än ditt eget

  • omfatta högre grad av komplexitet i din förståelse av det sammanhang du ingår i.

  • bättre förstå och kunna tillämpa den påverkansmöjlighet du har i det sammanhang du ingår i

 

Mål
Att du i så stor grad som möjligt 

  • drar nytta av de olika perspektiv som finns i organisationen

  • använder din påverkansmöjlighet för att uppnå högsta möjliga effekt i ditt sammanhang

 

Målgrupp
Utbildare, chef, projektledare, intern- och externkonsult, eller annan roll där utvecklingsarbete bedrivs. Det är en fördel för din inlärning om du redan har egen erfarenhet av processledarskap – t.ex. mötes- och workshopsledning, hållande av utvecklingsdagar och/eller utvecklingsarbeten. Vissa av deltagarna går denna utbildning som en modul i det längre utvecklingsprogrammet INDEA Lärlabb.

Läromiljö och metodik
Utbildningen ger tillfälle till teoretisk fördjupning kring systemiska principer, maktbegreppet, lärorienterat ledarskap samt Deep Democracy. Självskattning och intervjuer med egna samarbetspartners kring egen påverkan ingår, samt metoder för att integrera olikhet och arbeta med motstånd i grupp. För varje metod får du en skriftlig handledning att använda för tillämpning i din egen organisation. 

Processledare
Erica Wright, organisationspedagog och utbildad Kaospilot.
Hanna Wunsch Widoff, Beteendevetare.

Datum: 2-3 feb 2023
Tid: dag 1 kl 9-16.30, dag 2 kl 9-16
Plats: INDEA, Munkbron 7, Stockholm, T-bana Gamla stan
Anmälan: info@indea.se
Frågor: erica.wright@indea.se, 0709-434080

 

Avgift: 12.000 kr. Moms tillkommer. Priset inkluderar lunch, fika samt litteratur. 
Din anmälan är bindande men får du förhinder kan du överlåta din plats till en kollega. 
Vi genomför dagarna fysiskt med Coronaavstånd, och uppmanar med hänsyn till smittorisken att deltagare endast medverkar helt friska. Vid ev sjukdom är du välkommen att medverka vid kommande tillfälle för utbildningen.

Dokument för utskrift (pdf).

bottom of page