top of page

Öppna utbildningar

Nätverket INDEA Friends

Vill du fortsätta utveckla ditt konsultativa hantverk i att leda läraktiviteter och utvecklingsarbete? Är du intresserad av pedagogisk utveckling och längtar du efter kontinuerlig kompetensutveckling? Upplever du det som utvecklande att vara i kontakt med oss? Då är du välkommen till nätverket ”Indea Friends”.

 

Vad, vem och varför

Indea Friends är ett nätverk av individer som arbetar med processledning och att konsultativt leda läraktiviteter och människor i arbetslivet – t.ex. chefer, intern- och externkonsulter, utvecklingsstrateger, utbildare och projektledare. Du har tidigare anlitat oss eller gått på våra utbildningar och program. Medlemskapet syftar till att främja din fördjupade förståelse och pedagogiska förtrogenhet att konsultativt leda läraktiviteter och människor.

 

Innehåll och datum

Medlemskap i Indea Friends sker på årsbasis. Medlemskapet ger tillgång till ett intressant och stimulerande kontinuerligt nätverk av individer med liknande professionell roll och – intresse som du själv har. Du blir inbjuden till minst tre arrangemang årligen, bl.a. designverkstad (arbete med egna konsultativa case) samt träffar med externa föreläsare.

 

Du är också välkommen att anlita oss för pedagogisk rådgivning under 2+1 h utan extra kostnad: Kanske ska du genomföra ett möte, en workshop, utbildning eller utvecklingsinsats och vet inte riktigt hur du ska lägga upp det pedagogiskt?

 

Ansvariga Ansvariga för nätverket är Erica Wright, Alan Wright och Hanna Wunsch Widoff.

 

Kommande träffar, mer tillkommer:
HT21
2 dec kl 13-15.30: Extern föreläsare på besök, Konsten att vara klok i vår tid med filosofen Tulsa Jansson


VT22
8 april 2022 kl. 9-16, Designverkstad och handledning, arbete med egna konsultativa case 
23 maj 2022 (tid ännu inte satt): Extern föreläsare på besök

HT22
23 sept 2022 kl 9-16, Designverkstad och handledning, arbete med egna konsultativa case 

Inplanerade träffar så här långt, mer tillkommer 24 sept 2021 kl.9-16, Designverkstad och handledning, arbete med egna konsultativa case 8 april 2022 kl. 9-16, Designverkstad och handledning, arbete med egna konsultativa case

28 nov 2022 (tid ännu inte satt): Extern föreläsare på besök

Praktiskt plats och tid: Indeas möteslokal på Munkbron 7, Stockholm, kl 9-16. Vi följer pandemins utveckling och anpassar träffarna till digitalt genomförande om så behövs.

Anmälan: På e-post till info@indea.se.

Din anmälan är bindande, men får du förhinder kan någon annan gå i ditt ställe.

Avgift: 10.000 kr per år, medlemskapet går på årsbasis. Priset inkluderar luncher, fika samt dokumentation. Moms tillkommer.

 

Kontakta Erica Wright på mobil nr 0709-434080 eller e-post erica.wright@indea.se om du har frågor.

För utskrift (pdf)

canstockphoto47926697.jpg
bottom of page