top of page

Vår idé & vision

Vad vi på INDEA tror på, vad vi gör och hur vi gör det

Resultat skapas av människor!


Vi på INDEA vill bidra till att medarbetare och chefer på ett märkbart sätt upplever att det är meningsfullt och utvecklande att gå till jobbet. 


Vår tro är att allt resultat i en organisation ytterst skapas av individers agerande. För att förbättra en organisations resultat involverar vi de som berörs. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att människor ska vilja och kunna agera på ett ändamålsenligt sätt. 

Att anlita INDEA gör skillnad!


Vi vill vara bäst på att tillsammans med våra kunder skräddarsy insatser som möter deras verkliga behov. Vi bidrar med vårt genuina kundengagemang förstärkt med innovativ design och metoder och teorier på framkant.


För att öka effekten i insatserna stödjer vi våra kunder i att skapa en tydlig riktning för verksamhetens utveckling. Det kan handla om att stödja ledare och medarbetare i uttolkningen av sitt uppdrag och arbete med gemensamma mål och strategier. 


För att öka precisionen i insatserna genomför vi olika typer av anpassade analyser av processer och beteenden. Ledare och medarbetare får hjälp att ta ansvar för sin förflyttning vilket kan handla om:

  • Stödjande organisatoriska strukturer (arbetssätt, processoptimering, ledningssystem)

  • Utvecklad ledning (ledarskap, självledarskap, styrning)

  • Bättre samarbeten (relationskoordinering, teamutveckling, värderingar)

  • Processtöd (förändringsledning, processledning, facilitering) 
     

INDEA är platsen för konsulter som vill ligga på framkant!


Det är tryggt och välkomnande att tillhöra INDEA. Vi värnar om generositet och hjälpsamhet. INDEA är en plats där vi känner oss hemma professionellt.


Det är roligt och inspirerande att vara Indean. Det ska vara en ständig resa i meningsfull och utmanande utveckling såväl för var och en som för team. På INDEA söker vi aktivt ligga i framkant.

Våra värderingar är vårt namn

INSIKT

är förutsättningen för att medarbetare och ledare förstår syftet med verksamheten och varför det egna tänkandet och agerandet ständigt måste utvecklas.

DELAKTIGHET

är något som upplevs när de som berörs aktivt involveras och förväntas att vilja vara med och bidra.

ANSVAR

innebär både att de som är berörda kan och vill ta ansvar och förväntas ta ansvar. 

bottom of page