John Ylander

  • Viljestark, öppenhjärtlig och analytisk
  • Förflyttningsfokus och lyhördhet
  • Organisations-, team- och ledningsgruppsutveckling

Vanligtvis jobbar jag med en organisationsförflyttning genom att först stärka ledningsgruppens förmåga. Förflyttningen innebär också att en kulturförflyttning behöver etableras och då är ledningsgrupper självklara föregångare. Därefter arbetar jag ut förflyttningen i organisationen genom att arbeta med grupper, team och individer. 

Det bästa med mitt jobb:
Att gå till jobbet för mig innebär att sätta mig i kundens vardag och möta deras utmaningar. Det blir aldrig tråkigt för det är riktiga människor med verkliga behov, så det känns alltid som mitt bidrag är viktigt för dem. I den skärningspunkten stormtrivs jag. 
Min bakgrund:

Som utbildad reservofficer blev jag intresserad av hur vårt tänk påverkar vår tolkning av världen. Jag läste då  Idéhistoria vilket är ovärderligt i mitt arbete som konsult. I mina uppdrag lutar jag mig ofta mot min utbildning och egen forskning som Ekonomie Doktor.

Bland mina kunder:
  • Energimarknadsinspektionen
  • Örnsköldsvik Airport
  • Migrationsverket
  • Trafikverket
  • Zurich Finans
  • Poseidon
  • SAAB Defence
Uppdragsgivare om John:
”Det är först nu som vi verkligen fått uppleva vad vår förflyttning kan innebära på riktigt. För oss har det varit en verklig take-off att kunna fokusera på sådant vi velat och behövt göra men inte kunnat. Nu klarar vi vad som helst. Att arbeta såhär har varit helt klart utmanande, men det är nu vi skapar resultat.”

Utanför jobbet

På fritiden hittar du mig vanligen i Gustav Adolfsparken med min fina vän Figaro. Att promenera med honom innebär för mig både glädjen över vår vänskap och möjligheten till debriefing. 
Mer om John

Min passion har under många år varit vuxenlärande. Jag ledde under flera år Sveriges största Excecutive MBA utbildning och fick då handleda personer på höga nivåer. Genom lärande-perspektivet kunde de nå nya mål i livet och sätta upp nya mål för sina organisationer. Det har gett mig många fina vänskapsrelationer och stärkt min övertygelse att ur det lilla växer det stora.

Vi på Indea: