Ramavtal

Kammarkollegiet

Utveckling chef, grupp och Kompetensförsörjning

Vi är mycket glada och stolta att INDEA AB år 2020 valdes ut som ramavtalsleverantör av Kammarkollegiet avseende deras upphandling Managementtjänster – Utveckling chef, grupp och Kompetensförsörjning. 

Ramavtalet gäller för ca 400 statliga myndigheter och bolag. Avtalet gäller till och med 2022-11-15 och kan därefter förlängas vid ett eller flera tillfällen om högst två år. 

Vi ser framemot, att i samarbete med våra kunder, utveckla framtidens ledare och organisationer.

Stockholms stad

Ramavtal avseende Ledningsgruppsutveckling

INDEA AB valdes under 2019 ut som ramavtalsleverantör av Stockholms stad inom 2 områden:

- Delområde A, Ledningsgruppsutveckling för högsta ledningsgrupp såsom förvaltnings- och bolagsledning eller motsvarande

- Delområde B, Ledningsgruppsutveckling för avdelnings- och enhetsledning

Ordinarie ramavtalstid är två år och kan därefter förlängas vid ett eller flera tillfällen om högst två år. 

Sthlm stad.png

Göteborgs stad

Ramavtal avseende område A Chefs-, ledar- och medarbetarutveckling samt team- /grupputveckling

Ramavtal avseende område B Chefshandledning-/chefscoachning

gbg stad 3.png

INDEA AB valdes under 2020 ut som ramavtalsleverantör av Göteborgs stad inom 2 områden:

- Delområde A, Chefs-, eldar- och medarbetarutveckling samt team-/grupputveckling.

- Delområde B, Chefshandledning-/chefscoachning

Ramavtalstid är 4 år. 

Övriga ramavtal

ATEA
Kommunerna i Gävleborg

Lantmäteriet 

​Länsstyrelsen Västra Götaland

Naturvårdsverket

Nordvästra Skåne/Familjen Helsingborg

Region Norrbotten

Region Västernorrland

Tyresö kommun

Värnamo kommun

Västra Götalandsregionen