top of page

Certifieringar och tester

INDEA förfogar över bl.a följande tester:

 • Myers & Briggs steg 1

 • Myers & Briggs steg 2

 • Hogan Assessment (HAS) 

 • Matrigma 

 • Belbin 

 • Interpersonal Dynamics Inventory (IDI) 

 • Enneagram

 • Förändringens fyra rum (fyrarummaren)

 • Situationsanpassat ledarskap 

 • GDQ

 • DISC 

 • Utvecklande ledaskap 360 graders ledarmätning

 • INDEAs 360 graders ledarmätning

 • Management Team Assessment Model (MTAM)

 • INDEA Team Assessment (ITA)

 • Team Alignment Indicator (TAI)

 • Barrett Value Centre, Culture Transformation Tools (CTT)

 • The Human Element (THE)

 • International Coach Federation (ICF, ACC) 

 • Kärnkvadranter

 • Klart ledarskap

bottom of page