Våra tjänster

Ledningsgrupputveckling

Ledningsgruppsutveckling är ett viktigt verksamhetsområde då det finns en mycket hög korrelation mellan ledningsgruppens funktionalitet och organisationens effektivitet. Vi bidrar genom att ge en tydlig bild av ledningsgruppens roll och rollerna i den. Vi stödjer skapandet av en samsyn och ett ansvarstagande som omsätts i ett önskat agerande. 

 

En avgörande del i vårt utvecklingsarbete med ledningsgrupper är att skapa förutsättningar för att höja blicken och se till organisationens helhet och inte endast till den egna enhetens intressen. Susan Wheelans forskning av gruppers effektivitet visar med skrämmande tydlighet att just ledningsgrupper ofta har mycket låg effektivitet jämfört med grupper över lag. 

Vi arbetar processorienterat med ledningsgruppers utveckling. Viktiga delar är att definiera och skapa samsyn kring uppdraget, reflektera över primärgruppsbegreppet, identifiera ledningsfrågorna, involvering i andra gradens lärande kring avgörande och prioriterade utmaningar och ta ansvar för genomförandet. 

Våra inspiratörer är bl a Bo Mattson, Otto Granberg och Susan Wheelan.

Exempel på insatser:

 

  • Ledningsgrupper på olika nivåer.

  • Synsätt på ledningsgruppens roll i ledningssystemet

  • Ledningsgruppens uppdrag och fokus – mål och strategier

  • Ledningsgruppens arbetssätt

  • Interaktionen – tillit och samspel

  • Kommunikationen – internt och externt

 

Exempel på uppdrag:

  • Ledningsgruppsutveckling på strategisk nivå inom flera myndigheter.

  • Stöd "Leda ledare" till ett IT-bolags alla ledningsgrupper.

  • Stöd till Ledningsgrupper inom flera kommuner.