top of page

Erbjudanden

Ledningsgruppsutveckling

En avgörande del i vårt utvecklingsarbete med ledningsgrupper är att skapa förutsättningar för att höja blicken och se till organisationens helhet och inte endast till den egna enhetens intressen.

 

Vi bidrar genom att ge en tydlig bild av ledningsgruppens roll och rollerna i den. Vi stödjer skapandet av en samsyn och ett ansvarstagande som omsätts i ett önskat agerande. 

Vi arbetar processorienterat med ledningsgruppers utveckling. Viktiga delar är att definiera och skapa samsyn kring uppdraget, reflektera över primärgruppsbegreppet, identifiera ledningsfrågorna, involvering i andra gradens lärande kring avgörande och prioriterade utmaningar och ta ansvar för genomförandet. 

Exempel på insatser:

 

  • Ledningsgrupper på olika nivåer.

  • Synsätt på ledningsgruppens roll i ledningssystemet

  • Ledningsgruppens uppdrag och fokus – mål och strategier

  • Ledningsgruppens arbetssätt

  • Interaktionen – tillit och samspel

  • Kommunikationen – internt och externt

 

Exempel på uppdrag:

  • Ledningsgruppsutveckling på strategisk nivå inom flera myndigheter.

  • Stöd "Leda ledare" till ett IT-bolags alla ledningsgrupper.

  • Stöd till Ledningsgrupper inom flera kommuner.

bottom of page