top of page

Erbjudanden

Ledningsstöd

Vi stödjer chefer och ledare i att förhålla sig till sin uppgift och ta en professionell roll utifrån de resurser som finns, såväl egna, andras och organisationens. Det kan t ex ske som rådgivare/bollplank, genomförare av insatser för individer och/eller grupper, coacharbete och som facilitator vid chefsforum. 

Ledningens uppgift är att sätta mål, fokusera resurser och åstadkomma resultat genom andras insatser. Ledarskap är komplext och kräver såväl mognad som väl utvecklad kompetens. Den kompetens som krävs varierar med organisationens situation och behov och ledarens uppdrag. För oss kan ledarskap aldrig reduceras till en uppsättning verktyg eller den för stunden mest populära –ismen.

Ett moget ledarskap i företag och organisationer är för oss att förhålla sig till sig själv, de resultat som ska skapas och det sammanhang man är verksam i. Det mogna ledarskapet grundar sig på en medvetenhet om personliga värderingar, förmågor och drivkrafter. Först därefter kan man skapa ett trovärdigt förhållande till organisationens värderingar, prestationskrav och förväntningar på resultat likväl som en hållfast och äkta relation till medarbetare.

Exempel på uppdrag:

  • Design och processledning av återkommande möte för 500 chefer.

  • Stöd i utvecklingen av ledningssystem för en större förvaltning. 

  • Stöd till en stadsbyggnadsförvaltning avseende ledningsgruppens roll, ledarutveckling för alla chefer och coachprogram.

  • Chefscoaching inom myndighet.

bottom of page