Våra tjänster

Ledarutveckling

Ledarskap är att sätta mål, fokusera resurser och att åstadkomma resultat genom andras insatser. Ledarskap är komplext och kräver såväl mognad som utvecklad kompetens. Den kompetens som krävs är direkt sammankopplad med organisationens situation. All ledarutveckling måste därför ta sin utgångspunkt i mål och strategier för verksamheten.

För oss är ledarskapets fokus goda resultat, dess mest grundläggande värdering respekt och dess omistliga redskap kommunikation. När vi arbetar med chefer och ledare står tolkning och förståelse för ledningsuppdraget högt på agendan. Vi arbetar med ledningskultur och chefers ansvar för att bygga och vara ambassadörer för önskade värderingar. Arbete med extern kommunikation och samtal på individ- och gruppnivå är en genomgående röd tråd i allt vårt arbete med ledningsutveckling.

Vi erbjuder såväl längre program med en tydlig process för lärandet som kortare insatser kring olika teman. 

Exempel på uppdrag:

  • Ledarprogram för samtliga chefer i flera kommuner.

  • Återkommande program för chefer i regioner/landsting.

  • Butikschefsutbildning i större fackhandelskedja.

  • Kommunikativt ledarskap för myndighet och Region.