top of page

Erbjudanden

Ledarutveckling

Vi erbjuder både längre program med en tydlig process för lärandet och kortare insatser kring olika teman. 

För oss är ledarskapets fokus goda resultat, dess mest grundläggande värdering respekt och dess omistliga redskap kommunikation. När vi arbetar med chefer och ledare står tolkning och förståelse för ledningsuppdraget högt på agendan. Vi arbetar med ledningskultur och chefers ansvar för att bygga och vara ambassadörer för önskade värderingar. Arbete med extern kommunikation och samtal på individ- och gruppnivå är en genomgående röd tråd i allt vårt arbete med ledarutveckling.

 

Exempel på uppdrag:

  • Ledarprogram för samtliga chefer i flera kommuner.

  • Återkommande program för chefer i regioner/landsting.

  • Butikschefsutbildning i större fackhandelskedja.

  • Kommunikativt ledarskap för myndighet och Region.

bottom of page