Öppna utbildningar

Lärlabb_snurra.png

INDEA Lärlabb 22/23

Nästa start: 22-23/9 2022

Ett ettårigt processledarprogram för dig som leder lärande och utveckling på arbetsplatsen

Pussel_edited.png

Nästa tillfälle: 23/9

Planera för eget genomförande av konsultativa insatser

V%C3%A4xa_edited.png

Praktiskt processledarskap

Nästa tillfälle: 20-21/10

 Lärande genom samtalsformer

Samtal_edited_edited_edited.png

Narrativ pedagogik

Nästa tillfälle: 8-9/12

Lärande genom språket

Bergsbestigning.png

System och makt

Nästa tillfälle: 2-3/2 2023

Lärande genom olikhet

Samarbete.png

Nästa tillfälle: 9-10/3 2023

Lärande genom görande

V%C3%A4xa_edited.png

Praktiskt processledarskap

Nästa års tillfälle: 23-24/3 2023

 Lärande genom samtalsformer

Pussel_edited.png

Nästa års tillfälle: 21/4 2023

Planera för eget genomförande av konsultativa insatser

alla-samlade.jpg

KÖL- Kommuners öppna ledarskapsprogram

Nästa start: HT 2022

Öka din förståelse för vad det innebär att vara ledare och vad det innebär att utöva ledarskap.

Självorganisering.png

Leda självorganiserade team

Nästa tillfälle: 2022

Distansutbildning

canstockphoto47926697.jpg

Nätverket INDEA Friends

Gå med i nätverket INDEA Friends