Öppna utbildningar

Samtal_edited_edited_edited.png

Narrativ pedagogik

Nästa tillfälle: digitalt via Zoom den 11/12 

Lärande genom språket

Självorganisering.png

Leda självorganiserade team

Nästa tillfälle: 26/11 

Distansutbildning

Samarbete.png

Nästa tillfälle: 11-12/3 2021

Lärande genom görande

Bergsbestigning.png

System och makt

Nästa tillfälle: 4-5/2 2021

Lärande genom olikhet

alla-samlade.jpg

KÖL- Kommuners öppna ledarskapsprogram

Nästa start:

Öka din förståelse för vad det innebär att vara ledare och vad det innebär att utöva ledarskap.

V%C3%A4xa_edited.png

Praktiskt processledarskap

Nästa tillfälle VT 2021: 25-26/3

 Lärande genom samtalsformer

Pussel_edited.png

Nästa tillfälle: 9/4 2021

Planera för eget genomförande av konsultativa insatser

Lärlabb_snurra.png

INDEA Lärlabb 

Nästa start: 23-24/9 2021

Ett ettårigt processledarprogram för dig som leder läraktiviteter på arbetsplatsen

Pussel_edited.png

Nästa tillfälle: 24/9 2021

Planera för eget genomförande av konsultativa insatser