Öppna utbildningar

Självorganisering.png

Leda självorganiserade team

Nästa tillfälle: 6/9 2021

Distansutbildning

Samarbete.png

Nästa tillfälle: 9-10/9 2021

Lärande genom görande

Pussel_edited.png

Nästa tillfälle: 24/9 2021

Planera för eget genomförande av konsultativa insatser

V%C3%A4xa_edited.png

Praktiskt processledarskap

Höstens tillfälle: 21-22/10 2021

 Lärande genom samtalsformer

Bergsbestigning.png

System och makt

Nästa tillfälle: 3-4/2 2022

Lärande genom olikhet

alla-samlade.jpg

KÖL- Kommuners öppna ledarskapsprogram

Nästa start: ht 2021

Öka din förståelse för vad det innebär att vara ledare och vad det innebär att utöva ledarskap.

V%C3%A4xa_edited.png

Praktiskt processledarskap

Nästa tillfälle: VT 2021

 Lärande genom samtalsformer

Lärlabb_snurra.png

INDEA Lärlabb 21-22

Nästa start: 23-24/9 2021

Ett ettårigt processledarprogram för dig som leder lärande och utveckling på arbetsplatsen

Samtal_edited_edited_edited.png

Narrativ pedagogik

Nästa tillfälle: 10/12 2021

Lärande genom språket

Nästa tillfälle: VT 2022

Planera för eget genomförande av konsultativa insatser

Nätverket INDEA Friends

Gå med i nätverket INDEA Friends