Öppna utbildningar

Lärlabb_snurra.png

INDEA Lärlabb 23

Nästa start: 12/1 2023

Ett ettårigt processledarprogram för dig som leder lärande och utveckling på arbetsplatsen

Pussel_edited.png

Nästa tillfälle: 13/1

Planera för eget genomförande av konsultativa insatser

Bergsbestigning.png

System och makt

Nästa tillfälle: 2-3/2

Lärande genom olikhet

Samarbete.png

Nästa tillfälle: 27-28/4

Lärande genom görande

V%C3%A4xa_edited.png

Praktiskt processledarskap

Nästa tillfälle: 14-15/9 2023

 Lärande genom samtalsformer

Samtal_edited_edited_edited.png

Narrativ pedagogik

Nästa tillfälle: 19-20/10 2023

Lärande genom språket

alla-samlade.jpg

KÖL- Kommuners öppna ledarskapsprogram

Nästa start: HT 2023

Öka din förståelse för vad det innebär att vara ledare och vad det innebär att utöva ledarskap.

V%C3%A4xa_edited.png

Praktiskt processledarskap

Nästa tillfälle: 

 Lärande genom samtalsformer

Självorganisering.png

Leda självorganiserade team

Nästa tillfälle:

Distansutbildning