top of page

Endast ett fåtal platser kvar till höstens processledarutbildning.

Uppdaterat: 13 maj 2019


Vi har en stark övertygelse kring att förmågan att samarbeta och hjälpas åt i komplexa processer är avgörande för all utveckling idag. Det finns många orsaker men den viktigaste är att det är tillsammans som vi kan möjliggöra såväl hållbar utveckling som mänskliga arbetsmiljöer.


Sedan 10 år har INDEA erbjudit en kortare utbildning i processledning. Under åren har behovet av fördjupad kompetens kring detta hantverk ökat och särskilt avseende ledning av samverkansprocesser. Vi har fått möjligheter att använda våra erfarenheter i nya sammanhang samtidigt som ny forskning och nya metoder har kommit till vår hjälp.


Därför erbjuder vi nu en fördjupad utbildning i att leda processer för tillitsfull samverkan, såväl inom som mellan verksamheter.

Under utbildningen du får:

Input från forskning om samverkan, teorier om lärande och systemiskt förhållningssätt. Denna input är en fin grund för att skapa trygghet i design och ledning av skräddarsydda processer i olika sammanhang.

En mångfald verktyg och metoder för att åstadkomma variation i en process och som möjliggör gemensamt ansvarstagande.


Träning i att behärska olika tekniker för att hantera avgörande situationer så att det lyfter processen – det vi kallar för ögonblicksfacilitering.

Förståelse för din roll som processledare och hur du kan hantera din roll i relation till deltagarnas roll så att du successivt utvecklar ett sätt att leda samverkansprocesser på ett sätt som passar dig.


Feedback som utvecklar dig som ledare, ditt konsultativa förhållningssätt och hur du använder och kombinerar metoder. Möjlighet att ge feedback som utvecklar andra.

Tillgång till en pedagogik som varar teorier, träning, feedback och reflektioner.


Vårt synsätt bygger på:

Teorier om lärande och pedagogik för utveckling.

Kommunikationens och processens flöde.

Dialogiskt förhållningssätt.

Relationsbefrämjande teorier och verktyg.

Betydelsen av psykologisk trygghet och bekräftelse.

Systemiskt förhållningssätt och systemiska metoder.


Innehållet Vi jobbar med tre teman vid tre olika tillfällen; Det systemiska lärandet, Förtroendefulla relationer och Hållbar utveckling. Varje tillfälle omfattar två dagar.

Modul 1: Systemiskt lärande

Process, lärande och processledarrollen.

Systemiskt förhållningssätt och systemiska principer.

Processens faser och dialogens betydelse.

Design av utvecklingsprocesser – Lärkuben.

Coachande förhållningssätt.

Praktik i lärgrupper.


Modul 2: Förtroendefulla relationer

Betydelsen av generositet och hjälpsamhet för professionell samverkan inom och mellan verksamheter.

Verktyg för att bygga och vårda goda relationer och god kommunikation.

Praktik kring ledning av tillitsfulla dialoger i olika samverkansprocesser.

Reflektions- och feedbackprocesser för utvecklad samverkan.

Praktik i lärgrupper.


Modul 3: Hållbar utveckling

Personliga talanger och utmaningar i rollen som processledare.

Motståndets möjligheter för innovationer i samverkansprocesser.

Att lyssna på flera perspektiv och medskapa beslut.

Arbete med att konkretisera i vars och ens vardag.

Betydelsen av summering och utvärdering.


Pris: 27 000 kr exkl. moms för sex dagar. I priset ingår Processledarlådan, dokument och litteratur avseende synsätt och verktyg, kaffe och lunch. 9-12 deltagare per tillfälle. Plats: INDEAs konferensavdelning i Gamla stan, Stockholm. Tider för hösten 2019 med Ann Malmsten:

Modul 1 –       6-7 november 2019

Modul 2 –       2-3 december 2019

Modul 3 –       23-24 januari 2020


Tider för våren 2020 med Ann Malmsten:

Modul 1 –       6-7 februari 2020

Modul 2 –       10-11 mars 2020

Modul 3 –       28-29 april 2020

Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar och insatser, ställ en fråga till info@indea.se.

Om utbildaren Ann Malmsten Ann har mycket lång och djup erfarenhet av att processleda insatser med syfte att utveckla och förbättra samverkan, såväl inom som mellan organisationer. Hon har lett arbetet med att utveckla ett processinriktat arbetssätt utifrån Otto Sharmers och William Isaacs dialogforskning kompletterad med senare forskning kring betydelsen av tillitsfullt samarbete. Hennes långa erfarenhet och förmåga att kombinera teorier och verktyg till unika och skräddarsydda processer gör henne till expert inom processinriktat utvecklingsarbete. Hennes bok ”Eld och vatten” om processinriktat utvecklingsarbete används som litteratur i flera sammanhang, just nu inom KTH/GR´s kvalificerade processledarutbildning som genomförs årligen för tionde gången.
bottom of page