Att leda självorganiserande team satt i system- med start 24/2

Funderar du på hur du kan utveckla ditt ledarskap för att forma självorganiserande team, processer och skapa förutsättningar i din organisation? Då är den här utbildningen för dig.


VARFÖR SJÄLVORGANISERING?

Det hierarkiska sättet att bygga organisationer är idag starkt ifrågasatt. Det fungerar ofta, inte tack vare organisationsscheman, utan tack vare spontana, informella, självorganiserande nätverk. Det är i det självorganiserande som outtalad potential finns. Alltför många agila och självorganiserande team blir som satelliter utan mål och syfte och det finns en rädsla att förlora kontrollen eller att hamna i anarki.

Självorganisering behöver ett ledarskap som bygger förutsättningar utifrån systemet, där det självorganiserande teamet ska verka inom. Det är inte frågan om att det kanske fungerar. Det är förutsägbart och leder till extraordinära resultat. Självorganisering och delegation behöver fungera i balans precis som kultur och struktur.


SYFTE OCH MÅL

Syftet med utbildningen är att öka din ledarförmåga att utveckla systemet, dig själv, ditt team till flexibel och snabb utveckling. Målet är att:

Hantera verktyg för självorganiserande team och processer

Skapa förutsättningar för att kunna utveckla självorganiserande team

Leda systemisk utveckling


MÅLGRUPP

Du är chef idag eller har ett ansvar som ledare. Du arbetar redan agilt, men din verksamhet hänger inte med. Du arbetar i en hierarkisk organisation och vill hitta balansen mellan självorganisering och delegation.


INNEHÅLL

Under fyra moduler får du avgörande nycklar som fungerar i praktiken.

1. Cirkulär och Agil utveckling satt i system

2. Leda självorganiserande team och processer

3. Skapa förutsättningar för utveckling i systemet

4. Självledarskap


PEDAGOGISKT UPPLÄGG

Vi utgår från ett systemiskt synsätt med teorier och metoder grundade i vetenskapen. Du får möjlighet att direkt omsätta dessa i din vardag genom praktiska övningar (hemuppgifter mellan modulerna enskilt och i lärgrupper). Vi utmanar dig i dina invanda tankemönster och guidar dig genom teorier, metoder och modeller med parövningar, gruppreflektioner och dialoger.


UTBILDNINGSLEDARE

Organisationskonsulter från INDEA AB; Anna Orbe, Zenita Toftgård och Karin Ulfhielm.


DISTANSUTBILDNING

Utbildningen hålls i grupper om 8-12 deltagare i Zooms digitala plattform, fyra halvdagar (08.45-12.00) samt ett inledande tillfälle för genomgång av teknik. Utbildningen sker med ca två veckors mellanrum.


UTBILDNINGSSERIER

2021: 24 feb, 16 mar, 14 apr, 29 apr, 18 maj


PRIS DISTANSUTBILDNING EXKLUSIVE MOMS

17 500 kr/person. Om fler än fem deltagare från samma organisation avgår rabatt, 15%.

Offert för intern utbildning


DIPLOMERING

Erbjuds som tillägg genom kunskapstest och utfört arbetsprov.

2 500 kr/person.


ANMÄLAN OCH KONTAKT

Anmälan och frågor: info@indea.se

Mobil: 073- 600 56 07


Bindande anmälan. Vid förhinder kan din plats överlåtas.