Covid-19: Minska smittspridning och öka trygghet i fysiska möten

Uppdaterat: 3 apr. 2020

Vi på INDEA följer och förhåller oss förstås till all information, råd och rekommendationer från Regegringen och Sveriges expertmyndigheter. Här beskriver vi hur vi vill bidra till minskad smittspridning och för ökad trygghet i våra fysiska möten. Folkhälsomyndigheten har lämnat följande rekommendationer:

1. Stanna hemma när du är sjuk

2. Var uppmärksam på symtom på covid-19

3. Tvätta händerna ofta

4. Hosta och nys i armvecket

5. Undvik att röra ögon, näsa och mun

6. Handsprit, om tvål och vatten inte finns tillgängligt Dessutom finns ett förbud mot samlingar med fler än 50 deltagare.


Checklista för riskbedömning och lämpliga åtgärder Folkhälsomyndigheten har även en checklista för riskbedömning av arrangemang med färre deltagare och lämpliga åtgärder för att minimera riskerna. Utifrån denna checklista gör vi följande bedömningar som vi hoppas ska bidra till minskad smittspridning och ökad trygghet i våra olika möten:

1. Konsult som känner sig det minsta sjuk stannar hemma tills symptomen upphört. 2. Detsamma gäller förstås dig som är deltagare. Deltagare som uppvisar/känner något relevant symptom kommer vi att uppmana att åka hem. 3. Tillhör du en rkgrupp så stanna hemma.

4. Har du som deltagare en samhällsviktig funktion bör bedömningen om du ska delta eller inte göras av din organisation. 5. Deltagarantalets storlek kommer i de allra flesta fall att vara litet (färre än 500). 6. Vi avser att anpassa våra aktiviteter vid fysiska möten så att riskerna minskas. Exempelvis genom placering i lokalen och annat för att undvika fysiska eller nära kontakter. 7. Vi uppmanar till och säkerställer möjligheten till god handhygien på mötesplatsen. 8. Vi har kontakt med platsen för evenemanget för att säkerställa att de har rutiner för god hygien för att minska smittspridning.

9. Kan delar av mötet genomföras enskilt kommer vi att överväga det. Även anpassning med hemuppgifter och anpassning av tider för möjlighet till riskfriare resande genom att undvika rusningstider kan bli aktuellt.

Handlingsalternativ Vår slutsats är att viktiga fysiska möten kan genomföras med iakttagande av de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten anger. Detta gäller särskilt när det är grupper som ändå träffas, t ex en Lg, och när få personer behöver resa. Det är viktigt att vi tillsammans går igenom riskfaktorerna och vidtar de åtgärder som behövs för genomförande.

När det medför risker att genomföra ett fysiskt möte trots att åtgärder för att begränsa risken sätts in så bör möjligheten att genomföra möte på distans övervägas, speciellt för att inte försena viktiga utvecklingsprocesser om aktiviteter skjuts upp.


Vännerna på INDEA i mars 2020