top of page

INDEA Lärlabb 2023

Ett ettårigt processledarprogram för dig som leder utveckling och lärande på arbetsplatsen.


Är du chef och vill främja utveckling och lärande i det vardagliga arbetet?Är du processledare, konsult eller utbildare och vill fördjupa ditt pedagogiska hantverk?Längtar du efter nya infallsvinklar, begriplig teori och pedagogiska verktyg för ett involverande och lärande ledarskap?


Längtar du efter en mötesplats med andra för reflektion och färdighetsträning kring vad, hur och varför du gör som du gör?


Sök INDEA lärlabb. Vi utforskar tillsammans.


Programmet omfattar tio heldagar under två terminer och tar in max 14 deltagare.


VT 2023:

12 jan Att leda lärande 13 jan Designverkstad

10 mars Förståelse och kompetens (digitalt)

27–28 april Aktionsmetoder


HT 2023:

14–15 sept Praktiskt processledarskap

19–20 okt Narrativ pedagogik

17 nov Lärande och utvecklingLärlabb 2023
.pdf
Download PDF • 544KB
bottom of page