Informationsträff 15 juni om processledarprogrammet INDEA Lärlabb 22-23

Vi berättar om programmets syfte och upplägg. Vi arbetar interaktivt - precis som vi gör i vårt program 😊.

Digital träff 15 juni kl 8.30- 9.30 på Zoom.

Anmälan till info@indea.se.

Läs mer om programmet här, start 22-23 sept 2022.

Frågor? Kontakta programansvarig Erica Wright, mobil nr 0709-43 40 80, epost erica.wright@indea.se