Medarbetarskapssatsning i Söderhamns kommun

Nu avslutar vi första fasen i satsningen på medarbetarskapet i Söderhamns kommun. En otroligt lyckad satsning med Arbetsmarknads- och socialnämnden.