top of page

Nätverket Indea Friends

Uppdaterat: 18 maj 2021

Vill du fortsätta utveckla ditt konsultativa hantverk i att leda läraktiviteter och utvecklingsarbete? Är du intresserad av pedagogisk utveckling och längtar du efter kontinuerlig kompetensutveckling? Upplever du det som utvecklande att vara i kontakt med oss? Då är du välkommen till nätverket ”Indea Friends”.


Vad, vem och varför

Indea Friends är ett nätverk av individer som arbetar med processledning och att konsultativt leda läraktiviteter och människor i arbetslivet – t.ex. chefer, intern- och externkonsulter, utvecklingsstrateger, utbildare och projektledare. Du har tidigare anlitat oss eller gått på våra utbildningar och program. Medlemskapet syftar till att främja din fördjupade förståelse och pedagogiska förtrogenhet att konsultativt leda läraktiviteter och människor. Innehåll och datum Medlemskap i Indea Friends sker på årsbasis. Medlemskapet ger tillgång till ett intressant och stimulerande kontinuerligt nätverk av individer med liknande professionell roll och – intresse som du själv har. Du blir inbjuden till minst tre arrangemang årligen, bl.a. designverkstad (arbete med egna konsultativa case) samt träffar med externa föreläsare.

Du är också välkommen att anlita oss för pedagogisk rådgivning under 2+1 h utan extra kostnad: Kanske ska du genomföra ett möte, en workshop, utbildning eller utvecklingsinsats och vet inte riktigt hur du ska lägga upp det pedagogiskt?


Ansvariga Ansvariga för nätverket är Erica Wright, Alan Wright och Hanna Wunsch Widoff


Inplanerade träffar så här långt, mer tillkommer 24 sept 2021 kl.9-16, Designverkstad och handledning, arbete med egna konsultativa case 8 april 2022 kl.9-16, Designverkstad och handledning, arbete med egna konsultativa case Praktiskt Plats och tid: Indeas möteslokal på Munkbron 7, Stockholm, kl 9-16. Vi följer pandemins utveckling och anpassar träffarna till digitalt genomförande om så behövs. Anmälan: På e-post till info@indea.se. Din anmälan är bindande, men får du förhinder kan någon annan gå i ditt ställe. Avgift: 10.000 kr för hösten 2021 och året 2022 (11/2 år). Priset inkluderar luncher, fika samt dokumentation. Moms tillkommer. Kontakta Erica Wright på mobil nr 0709-434080 eller e-post erica.wright@indea.se om du har frågor.


bottom of page