top of page

Processledning för tillitsfull samverkan

Uppdaterat: 10 okt. 2018

Vi på INDEA har en stark övertygelse kring att förmågan att samarbeta och hjälpas åt i komplexa processer är avgörande för all utveckling idag. Att det är tillsammans som vi kan möjliggöra såväl hållbar utveckling som mänskliga arbetsmiljöer.


Sedan 10 år har vi erbjudit en kortare utbildning i processledning. Under åren har behovet av fördjupad kompetens kring detta hantverk ökat och särskilt avseende ledning av samverkansprocesser. Vi har fått möjligheter att använda våra erfarenheter i nya sammanhang samtidigt som ny forskning och nya metoder har kommit till vår hjälp. Därför erbjuder vi nu en fördjupad utbildning i att leda processer för tillitsfull samverkan, såväl inom som mellan verksamheter.


Du som har deltagit i vår tvådagars-utbildning är välkommen att hänga på steg 2 och 3.


Datum för våren 2019 Modul 1 –       14-15 februari 2019 Modul 2 –       7-8 maj 2019 Modul 3 –       17-18 juni 2019


Anmälan och frågor gör du till info@indea.se

bottom of page