top of page

Utvecklande Ledarskap - Hur du blir en bättre ledare

Välkommen till 3-dagars utveckling av ditt personliga ledarskap!


Om man får tro Försvarshögskolan så bygger bra ledarskap på ca 40% personliga egenskaper och till 60% på motivation att vilja bli en bra ledare. För att på bästa sätt tillvarata ledarpotentialen inom försvaret tog Försvarshögskolan i slutet på 90- talet fram Utvecklande Ledarskap (UL) som är en till svenska förhållanden anpassad version av den internationellt mest beforskade ledarmodellen just nu ”Transformational Leadership”.


UL-kursen syftar till att utveckla det personliga ledarskapet för att stärka de ledarbeteenden som skapar både en väl fungerande verksamhet och motiverade medarbetare.


Programmet består av 2+1 dag och bygger på att utveckla dina styrkor med utgångspunkt från en 360 graders bedömning från 6 – 10 personer i din omgivning. Du kommer att få lära dig mer om hur du kan påverka människors prestationsförmåga och motivation. Du ökar också din självinsikt och du får arbeta med din utvecklingspotential som ledare. Även om du inte är chef formellt kan du använda dessa beteenden och lärdomar i dina relationer och i ditt samarbete med andra.


Arbetet under utbildningen sker mestadels i triader (3 pers), där deltagarna coachar och stödjer varandra. Kursen avslutas med en uppföljningsdag cirka två månader efter kursstart, där deltagarna presenterar arbetet med sin utvecklingsplan och vilka erfarenheter och effekter de fått genom sitt förändrade ledarskap.

Pedagogiken är aktiv och varierad, vi gör praktiska och relevanta kopplingar till deltagarnas verklighet. Handledarna har lång erfarenhet inom fältet ledarskap och personlig utveckling.


Handledare: Seniorkonsulterna Ulla Magnusson och Bengt Wittgren.

Pris: 14.000 kr för tre heldagar exkl moms, kurslitteratur, logi och måltider Lokal: INDEAs lokaler på Munkbron 7, Gamla stan, Stockholm

Datum: 17- 18 april samt den 12 juni 2018

Anmälan: Per mail till info@indea.se. Ange namn och organisationshemvist.


Ulla och Bengt

bottom of page