top of page

Utvecklingsprogram för Konsultativt Arbetssätt

Målgrupp


Vi erbjuder ett program för dig som jobbar i stabsroll inom t ex Ekonomi, HR, IT eller fungerar som Business Partner, Verksamhetsutvecklare eller liknande stöd till organisationen. Programmet vänder sig även till dig som jobbar som konsult och vill utveckla ditt konsultativa arbetssätt.


Den konsultativa relationen är ett alternativ till att hamna som experten som ger råd eller den som helt tar över problematiken.


Målet med utvecklingsprogrammet är att du ska:

• Få mer kraft och påverkansmöjligheter i din organisation. • Bli tryggare i ditt sätt att hantera olika situationer och utmaningar • Öka din förståelse för det konsultativa arbetssättet • Lära känna dig själv i den konsultativa rollen • Få tillgång till och praktisk erfarenhet av att använda olika verktyg och modeller


Innehållet


Inför programmet kommer du uppmanas att välja ett projekt att arbeta med under programmets gång.


Etapp 1. Konsultation – Individnivå (3 dagar)


Programmets syfte, innehåll och pedagogik presenteras. Genom att låta deltagarna i olika konstellationer föra samtal kring drivkrafter, erfarenheter, framgång, svårigheter och utmaningar kopplat till det konsultativa arbetssättet skapas mycket goda förutsättningar för en lärande grupp och fokus för den gemensamma processen. Etappen avslutas med ett gemensamt samtal kring individuella lärutmaningar.


• Den konsultativa rollen • Konsultationens olika faser och färdigheter • Bildande av konsultationsgrupper • Systemisk teori och modell • Introduktion av verktyg för ökad självkännedom (Enneagrammet)


Hemuppgift: Att göra en systemisk beskrivning av din organisation. Enneagramanalys inkl. individuell återkoppling. Möte i lärgrupper. Påbörja sökandet efter caseorganisationer.


Etapp 2. Konsultation – Grupp och organisationsnivå (3 dagar)


Fördjupning av konsultationens olika faser. Skillnaden mellan konsultation på individnivå och på grupp/organisationsnivå.


• Pentagrammet – ett verktyg för organisationsdiagnos • Människan som del i ett större system, om grupper och organisation • Presentation av individuella Enneagramstrategier • Förberedelse för organisationsdiagnosarbetet i kundorganisationer


Hemuppgift: Förbereda för Fältarbete i etapp 3. Boka alla intervjuer och möten inför organisationsdiagnosen.


Etapp 3. Konsultation – Fältarbete (3 dagar)


Fokus på att skapa balans mellan egna krav och förväntningar och organisationens. Genomförande av en konsultation i kundorganisation (helst ej den egna) där deltagarna i par genomför ett uppdrag från kontraktfas till återkopplingsmötet.


• Genomförande av en organisatorisk konsultation • Återkopplingsmötet – upplägg och genomförande

Hemuppgift: Att göra en egen sammanfattning av din utveckling under programmets gång


Etapp 4. Konsultation – En syntes (3 dagar)


Sista etappen handlar om att få ihop de erfarenheter/lärdomar/insikter som gjorts när det gäller hur du tar och formar din konsultativa roll.


• Lärdomar från fältarbetet • Din personliga utveckling • Ditt projekts utveckling i programmet • Slutsatser och sammanfattning samt formulering av din fortsatta utveckling

Etappen avslutas med diplomering.


Kursledare


Charlotte Uggla: Beteendevetare med lång erfarenhet från Ericsson i olika interna konsultroller inom HR. Sedan 2000 konsult i eget företag med särskilt fokus på ledar- och grupputveckling. Charlotte skapar ett tryggt utrymme för lärande och utveckling genom sitt sätt att både vara intuitiv och kreativ samt stadigt förankrad i teoretiska och erfarenhetsmässiga kunskaper.


Leif Nyman: Under drygt 10 år arbetade Leif som ledare i olika roller, från projektledare till VD. Sedan 2002 har han ägnat sig åt ledningsutveckling som konsult. För närvarande är han involverad i flera pågående utvecklingsprogram i olika verksamheter. Med sitt systematiska och psykodynamiska perspektiv skapas en arena för lärande som inbjuder till involvering och delaktighet.


Pris Priset är 39 500 kr exkl. moms per person. Därtill tillkommer kostnader för kost och logi.


Plats och datum  Programmet genomförs på konferensanläggningen Lindö Hotell och Konferens. Antalet platser per program är begränsat till 16.


Programmet startar i februari 2018 och tillfällena är enligt följande:


Etapp 1. 21 – 23 maj, 2018 Etapp 2. 12 – 14 september, 2018 Etapp 3. 24 – 26 oktober, 2018 Etapp 4. 11 – 13 december, 2018


Anmälan och kontaktuppgifter Anmälan sker till info@indea.se eller direkt till: Leif Nyman: leif.nyman@indea.se, 070-630 50 87 Charlotte Uggla: charlotte.uggla@indea.se, 073-687 28 11

bottom of page