top of page

Varför gå INDEAs processledarutbildning?

Uppdaterat: 10 maj 2019

Vi på INDEA har en stark övertygelse kring att förmågan att samarbeta och hjälpas åt i komplexa processer är avgörande för all utveckling idag. Att det är tillsammans som vi kan möjliggöra såväl hållbar utveckling som mänskliga arbetsmiljöer


Sedan 10 år har vi erbjudit en kortare utbildning i processledning. Under åren har behovet av fördjupad kompetens kring detta hantverk ökat och särskilt avseende ledning av samverkansprocesser. Vi har fått möjligheter att använda våra erfarenheter i nya sammanhang samtidigt som ny forskning och nya metoder har kommit till vår hjälp. Därför erbjuder vi nu en fördjupad utbildning i att leda processer för tillitsfull samverkan, såväl inom som mellan verksamheter.


Du som har deltagit i vår tvådagars-utbildning är välkommen att hänga på steg 2 och 3.


Tider för hösten 2019 med Ann Malmsten (endast fåtal platser kvar):

Modul 1 –       6-7 november 2019

Modul 2 –       2-3 december 2019

Modul 3 –       23-24 januari 2020


Tider för våren 2020 med Ann Malmsten:

Modul 1 –       6-7 februari 2020

Modul 2 –       10-11 mars 2020

Modul 3 –       28-29 april 2020

bottom of page