top of page

Vi erbjuder digital hjälp och stöd!

Vår slutsats är att viktiga fysiska möten kan genomföras med iakttagande av de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten anger. Detta gäller särskilt när det är grupper som ändå träffas, t ex en lednings- eller arbetsgrupp, och när få personer behöver resa. Vi går tillsammans med våra uppdragsgivare igenom riskfaktorerna för att vidta de åtgärder som behövs för genomförande.

När det medför risker att genomföra ett fysiskt möte trots att åtgärder för att begränsa risken sätts in, så bör möjligheten att träffas på distans övervägas, speciellt för att inte försena viktiga utvecklingsprocesser om aktiviteter skjuts upp.

Vi erbjuder därför digitalt stöd och hjälp för möten, handledning och workshops via Zoom, Teams, Skype och andra virtuella mötesformer vilket gör att inbokade tillfällen genomförs planerat.

Tveka inte att höra av dig till oss om du vill föra en dialog om hur vi kan hjälpa dig och dina kollegor.bottom of page