Våra tjänster

Processtöd

En lärprocess är den interaktion som sker inom ett system och handlar om de relationer som finns mellan människor och grupper och mellan systemet och dess omvärld. I en process är allt under utveckling och ständigt pågående. INDEA har en erkänd förmåga som processledare där vi kombinerar tillit till processen med fokus på resultat. Vi skapar energi och engagemang, vi jobbar inte för fort och inte heller för långsamt. Vårt systemiska angreppssätt skapar såväl meningsfullhet som lust.

Vårt stöd i processer kan nyttjas i kortare insatser, t ex workshops, eller i längre förändringsresor. 

Vår inspiration är bl a från systemtänkare som Peter Senge och Otto Sharmer, dialogforskaren William Isaac och forskningen kring neuroledarskap. 

Indeas processledarutbildning

Indea erbjuder dig en unik och fördjupad processledarutbildning som tar sin utgångspunkt i hur man som processledare kan skapa ett hållbart resultat genom en hållbar process. Genom att gå utbildningen skapar du en förståelse för flödet i en process från förberedelser till resultat, du lär dig vara trygg i planering och ledning av en process med delaktighet, kreativitet och ansvarstagande, du lär dig en mångfald av verktyg och metoder för att åstadkomma den önskade variationen i en process, du lär dig behärska olika tekniker för att hantera svåra situationer så att de lyfter processen, du blir tryggare i att ”här och nu” hantera oväntade vändningar under ett skeende, du får förståelse för din roll som processledare och vilken som är gruppens roll och du lär dig leda en process på ett sätt som passar dig.

Höstens processledarutbildning med start den 6-7 november 2019 börjar bli fullbokad. Passa på att anmäla dig nu. Vi har en även utbildning till våren med start 6-7 februari 2020. 

Läs mer om INDEAs processledarutbildning här. Eller anmäl dig till info@indea.se. 

Vi erbjuder olika typer av stöd i utvecklingsprocessen, exempelvis:

  • Förändringsledning och strategiskt stöd i att leda utvecklingsprojektet

  • Igångsättande av förbättringsarbete

  • Utvecklingsinsatser för ledning, förändringsledare och chefer

  • Facilitering av större och mindre workshops

  • Behovsanpassat stöd till förändringsgrupper/nyckelpersoner

Exempel på aktuella uppdrag:

  • Design och processledning av återkommande Chefsforum i kommun och region.

  • Förändringsledning i medlemsföretag och fackliga organisationer

  • KTHs Kvalificerade processledarutbildning.

  • Processledarutbildning för länsstyrelse.