top of page

Erbjudanden

Pedagogisk utveckling och Processledning

INDEA kan vara din arena.

Vi erbjuder INDEA Lärlabb som ett årslångt program och flera öppna moduler för dig som vill utveckla ditt konsultativa hantverk och dina pedagogiska färdigheter. Tillsammans med oss på INDEA utvecklar du förmågan att lära och leda lärande på arbetsplatsen.Vi samskapar med dig kring pedagogisk utveckling. Vi är en arena för färdighetsträning och praktikutveckling. Det förutsätter kunskaper inom vuxenpedagogik, organisationspedagogik samt förtrogenhet med arbetsplatsens villkor. Vi har dessa kunskaper.

Vi får ofta höra att de som arbetar med lärandefrågor på arbetsplatser har behov av att dela erfarenheter och lära med andra. Det finns också många teorier om lärande, men få arenor för utforskande av praktisk tillämpning i att leda lärande på arbetsplatsen. Vad gör jag redan? Varför gör jag som jag gör? Vad funkar? Vilka erfarenheter finns? Vår ambition är att vara en arena för kontinuerlig färdighetsträning och praktikutveckling i att lära och leda lärande på arbetsplatsen.

Vår processledarutbildning INDEA Lärlabb

Programmet går över totalt 10 heldagar. Läs mer här.

Vi erbjuder olika typer av stöd i utvecklingsprocessen, exempelvis:

  • Förändringsledning och strategiskt stöd i att leda utvecklingsprojektet.

  • Designstöd och pedagogisk rådgivning i formande av egna utvecklingsinsatser (WS, program, längre förbättringsarbeten).

  • Genomförande av utvecklingsinsatser för ledning, förändringsledare och chefer.

  • Facilitering av större och mindre workshops.

  • Behovsanpassat stöd till förändringsgrupper/nyckelpersoner.

Exempel på aktuella uppdrag:

  • Design och processledning av återkommande Chefsforum i kommun och region.

  • Förändringsledning i medlemsföretag och fackliga organisationer.

  • KTHs Kvalificerade processledarutbildning.

  • Processledarutbildning för länsstyrelse.

bottom of page