Ramavtal

Kammarkollegiet

Utveckling chef, grupp och Kompetensförsörjning

Vi är mycket glada och stolta att INDEA AB har valts ut som ramavtalsleverantör av Kammarkollegiet avseende deras upphandling Managementtjänster – Utveckling chef, grupp och Kompetensförsörjning. 

Ramavtalet gäller för ca 400 statliga myndigheter och bolag. Avtalet gäller till och med 2018 med möjlighet till förlängning.

Vår samarbetspartner i detta ramavtal är Plunge AB.

Vi ser framemot, att i samarbete med våra kunder, utveckla framtidens ledare och organisationer.

Stockholms läns landsting

Chef- och medarbetarutveckling

INDEA AB har valts ut som ramavtalsleverantör av Stockholms läns landsting inom följande fyra områden

– Personlig chef- och medarbetarutveckling

– Chef- och ledarträning

– Ledningsgrupputveckling

– Team- och grupputveckling

Avtalet sträcker sig till 2018 med möjlighet till förlängning. Indea har även ett avtal med Folktandvården via ramavtalet med SLL som gäller Team- och grupputveckling.

Övriga ramavtal

ATEA
Kommunerna i Gävleborg

Lantmäteriet 

​Länsstyrelsen Västra Götaland

Naturvårdsverket

Nordvästra Skåne/Familjen Helsingborg

Region Norrbotten

Region Västernorrland

Tyresö kommun

Värnamo kommun

Västra Götalandsregionen