Våra tjänster

Samarbete

Vi har en stark övertygelse kring att förmågan att samarbeta och hjälpas åt i komplexa processer är avgörande för all utveckling idag.

 

De vackraste orden vi vet är tillsammans och hjälpsam. När vi tillsammans hjälps åt kan vi möjliggöra såväl hållbar utveckling som goda arbetsmiljöer. Och människor får uppleva att de behövs och är uppskattade. 

Vi stödjer samarbete mellan individer, i team, i enheter och mellan enheter, avdelningar och organisationer av olika slag. Det kan ske såväl genom gemensamma processer som kompetensutveckling för olika medarbetargrupper och utveckling av självledarskap.

Våra inspiratörer är bl a Judy Gittell som har utvecklat Relational Coordination, Frederic Laloux och hans bok Reinventing Organizations och den forskning som finns kring Tillit och Ansvarstagande.

Exempel på aktuella uppdrag:

  • Utveckling av teambaserat arbetssätt inom Vård och Omsorg.

  • Tydliggörande av uppdrag, ansvar och roller för medarbetare inom socialpsykiatri.

  • Säljteamsutveckling inom ett av nordens största IT-bolag.

  • Medarbetarutveckling i en kommun.