top of page

Erbjudanden

Samarbete

Vi stödjer en utveckling av samarbete mellan individer, grupper och organisationer av olika slag. Det kan ske såväl genom gemensamma processer för att effektivisera arbetet som kompetensutveckling. 

Exempel på aktuella uppdrag:

  • Utveckling av teambaserat arbetssätt inom Vård och Omsorg.

  • Tydliggörande av uppdrag, ansvar och roller för medarbetare inom socialpsykiatri.

  • Säljteamsutveckling inom ett av nordens största IT-bolag.

  • Medarbetarutveckling i en kommun.

bottom of page