Öppna utbildningar
Kommande tillfälle:

Kommuners öppna ledarskapsprogram

Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Nästa utbildningstart:

Ledarutvecklingsprogram i fem delar

Programmet vänder sig till dig som är chef inom kommunal verksamhet och som vill utveckla ditt ledarskap. Nästa program startar i januari 2022. Du kan anmäla dig redan nu.

Som deltagare erbjuds du:

 • konkreta verktyg för att utveckla dina färdigheter i att leda medarbetare, grupper och verksamheter
 • möjlighet att utforska ditt personliga ledarskap och hur du påverkar andra
 • tillgång till ett nätverk för stöd och erfarenhetsutbyte kring utmaningar och möjligheter i ledarskapet.
Om programmet

Programmet omfattar tio dagar uppdelade p  fem tillf llen. Vi utforskar ledarskapets förutsättningar med fokus på  resultatskapande och utveckling. Vid varje tillfälle varvas teori, praktiska övningar och reflektion. Mellan träffarna tränar du nya sätt att leda i vardagen, utifrån din individuella utvecklingsplan.

Innehåll
Roll och uppdrag
 • Förväntningar på mig som ledare, min roll och mitt uppdrag.
 • Leda i en politiskt styrd organisation.
 • Planering och styrning av verksamhet.
Bygga och utveckla team
 • Gruppers utveckling – att utveckla ett väl fungerande team med fokus på att nå önskade resultat.
 • Konflikthantering och feedback.
 • Att leda effektiva möten.
Att leda utveckling och förändring
 • Att leda sig själv och andra i förändring.
 • Att skapa förutsättning för förändring och utveckling.
Dialog och kommunikation
 • Skapa inkludering och delaktighet med dialogen som verktyg.
 • Svåra samtal och coachande förhållningssätt.
 • Att stödja medarbetarnas utveckling och prestation.
Jag som ledare
 • Vilken effekt har jag i mitt ledarskap?
 • Mina styrkor och utvecklingsområden.
 • Individuell utvecklingsplan – Hur vill jag utvecklas i mitt ledarskap? Vilka steg behöver jag ta?
Kursledare

Progammen hålls av Indeas konsulter som har lång och bred erfarfenhet av såväl ledarutveckling som kommunal verksamhet. Kommande program kommer att hållas av Leif Nyman och Zenita Toftgård.

Pris

Kostnaden är 36 500 kr exkl. moms. Kost och logi tillkommer med ca 2 100 kr exkl. moms per etapp.

Plats och datum med start våren 2024

Programmet genomförs på konferensanläggningen Norra Vättern i Askersund. Antalet platser per program är begränsat till 16.  

Datum för våren 2024
Etapp 1: 16-17 januari
Etapp 2: 18-19 mars
Etapp 3: 23-24 april
Etapp 4: 11-12 juni
Etapp 5: 24-25 september

Tider: 08.30 dag 1 -15.30 dag 2

Övrigt/frågor

Vi träffar gärna er för ett möte kring ert intresse, för att berätta mer om programmets innehåll och de resultat det skapar, samt svarar på frågor. Vi är förstås öppna för förslag på anpassningar av innehåll i programmet.

Anmälan och kontaktuppgifter

Anmälan sker till info@indea.se, telefon 08-410 422 00 eller direkt till Leif Nyman, 070-630 50 87, Leif.nyman@indea.se eller till Hanna Wunsch Widoff, 070-464 62 60, Hanna.wunsch@indea.se.

Programblad för utskrift VT 2024