Om Indea.

Indea startades 1989 och har som ambition att samla några av de bästa konsulterna inom organisation och ledarskap. Idag består Indea av 17 konsulter. Alla har varit verksamma som konsulter inom vårt kompetensområde i mer än 10 år. Allt vi gör utgår från våra värderingar, och de syns i vårt namn:

Insikt

Medarbetare och ledare förstår syftet med verksamheten, och varför det egna tänkandet och agerandet ständigt behöver utvecklas.

Delaktighet

De som berörs av en förändring involveras aktivt, och förväntas vilja vara med och bidra.

Ansvar

Medarbetare och ledare kan och vill ta ansvar i verksamheten – och var och en förväntas ta sitt ansvar.

Så här arbetar vi.

Vi på Indea hjälper till att göra jobbet meningsfullt och utvecklande för både medarbetare och ledare.

Ett uppdrag kan omfatta individer, grupper eller en hel organisation. Vår utgångspunkt är alltid densamma: Resultat skapas av människor. Därför bygger vår pedagogik på att skapa dialog, förtroende och förståelse för varandras likheter och olikheter i gruppen. Utveckling blir möjlig när de som berörs involveras på djupet.

Varje resa börjar med en karta. Var är vi idag, vad är målet och hur ska vi ta oss dit? Vårt samarbete börjar med den viktiga uppdragsformuleringen, som blir kartan för just den här förflyttningen. Här formulerar vi en gemensam bild av syfte och mål, ser över förutsättningarna och bestämmer vem som ska ansvara för vad.

När vi tillsammans har bestämt riktningen, är det dags att sätta igång. Vi involverar alltid de som berörs, så att de vill och kan bidra. Vi tror på människors goda vilja, på generositet och hjälpsamhet. 

Vi använder dialogbaserade processer för delaktighet och pedagogiska teorier för ökad förståelse av uppdrag, roll, mål och sammanhang. Vi på Indea håller oss uppdaterade på metoder och teorier i framkant, och omvandlar dem till praktiska verktyg.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

INDEA är en organisation i ständig utveckling. Vi utvärderar våra insatser och delar erfarenheter med varandra i grupphandledning och fördjupande teoretiska konferenser. Våra konsulter jobbar i team och har lärmöten med våra uppdragsgivare. Varje år genomför vi en kvalitetsundersökning som ligger till grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Med jämna mellanrum bjuder vi in föreläsare som vi är nyfikna på. Våra uppdragsgivare och kunder är också välkomna till dessa samtal – på så sätt lär vi tillsammans.