Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Strategiska råd & konkret stöd

SPECIALISTER INOM VERKSAMHETSUTVECKLING

Tjänster

_OLA3537.jpg

Möta nya krav.

Utveckla arbetssätt.

Optimera processer och ledningssystem.

_OLA3609.jpg

Facilitera lärprocesser. 

Initiera och leda utvecklingsarbete.

Stödja design av upplägg och propram

_OLA3657.jpg

Möjliggöra samarbete inom och mellan organisationer.

Utveckla professionella och förtroendefulla relationer.

Fördjupa värderingar.

_OLA3526.jpg

Förutsättningar för ett moget ledarskap.

Motivation och drivkrafter.

Uppdraget och strukturer.

Individuellt stöd.

Samsyn kring uppdraget och roll i organisationen.

Helhetssyn, fokus och arbetssätt.

Mogna och ansvarstagande relationer.

_OLA3542.jpg

Förståelse för uppdraget.

Personligt ansvar som föredöme.

Coachande och utvecklande.

Inpirera till utveckling och nytänkande.

 

“Atea har 2013 branschens bästa ledare. Vi har Indea att tacka för detta” 

Dåvarande personalchef Atea

 
 

Resultat skapas av människor

Vi är övertygade om att människor med rätt förutsättningar har en fantastisk kapa­citet att bidra till verksamhetens önskade resultat. Vår erfarenhet är att dessa förut­sättningar kan beskrivas som fyra byggstenar. 

Uppdraget, där det gäller att skapa meningsfulla uppdrag för varje medarbetare

Individanpassning och självstyrande vilket innebär att varje medarbetare måste få ett handlingsutrymme att lösa uppdraget på sitt sätt.

Synliggöra resultatet på ett sådant sätt att den som anstränger sig verk­ligen får konkreta bevis på att ansträngningen är mödan värd. 

Slutligen måste genomförandet av uppdraget resultera i en positiv återkoppling som motiverar till fortsatta arbete.

 

Konsulter

Vad kan våra kunder förvänta sig av en INDEA-konsult?

Läs mer om vårt konsultativa förhållningssätt. Här finner du bland annat information om vad som kännetecknar en konsult på Indea.

  • En Indean har ett systemiskt angreppssätt

  • En Indean har ett genuint kundengagemang

  • En Indean involverar och är flexibel/metodanpassar

  • En Indean har scenstyrka och är en upplevelseskapare

  • En Indean är generös och ödmjuk avseende erfarenheter, kunskap och sitt nätverk

  • En Indean gillar att arbeta i team

  • Slutligen … en Indean har säljkraft


Är du intresserad av att vara en del av Indea är du varmt välkommen att höra av dig till vår konsultchef Ann Malmsten, ann.malmsten@indea.se, 0708-20 55 95