Så här gör vi skillnad tillsammans.

Indeas uppdragsgivare vänder sig till oss när de vill göra en förflyttning. Bland våra kunder finns både företag, offentliga verksamheter och organisationer. De vänder sig till oss när de vill hitta nya arbetsformer eller förbättra sina resultat. Kunden är expert på sin verksamhet – vi på Indea kan ledarskap och förändring. Tillsammans gör vi skillnad på riktigt. 

Vi på Indea krokar arm med vår uppdragsgivare under hela förflyttningen. Vi skräddarsyr våra insatser utifrån vad varje kund behöver för att just deras förändring ska lyckas. 

Under förändringsresans gång vill vi förmedla vårt eget hantverk vidare. När vi så småningom är klara, kommer ledare och medarbetare att ha ökat sin förmåga att driva utveckling. 

Vi hjälper till med:

  • Förflyttning och förändring
  • Verksamhetsutveckling
  • Förändringsledning
  • Ledning och styrning
  • Ledningsgruppen
  • Teamutveckling
  • Ledarutveckling, individuellt och i grupp
  • Coaching och handledning
  • Processledning 
  • Pedagogisk utveckling

Vi på Indea

Vi har olika bakgrund och erfarenheter men en sak gemensamt: vi älskar lärande och utveckling. Med våra varierade kompetenser, kan Indea alltid sätta ihop det optimala lag för varje projekt. Och vi kommer att finnas med hela vägen från start till mål.

Några av våra uppdragsgivare

”Vår kommun har utvecklat vår ledningsförmåga, dels förhållningssätt till ledarskap, förmåga att ta ansvar för sin roll och förmåga till helhetssyn samt dels utvecklat ledningsstrukturer i förvaltningarna som möjliggör delaktighet för alla medarbetare.” 

INDEA har genom sin förmåga att arbeta både på en strategisk och operativ nivå blivit en kraftfull samarbetspartner i vår strävan att skapa nordens starkaste oberoende fackhandelskedja. Att de dessutom har en förmåga att bli accepterade av våra jordnära och praktiska handlare är en stor tillgång i vårt förändringsarbete.” 

”Att anlita Indea i vår förändringsresa har inneburit en snabbare förflyttning från gamla arbetssätt och ad-hoc situationer till ett självledarskap och pro-aktivt agerande.”