Vad vi erbjuder.

Vår utgångspunkt är alltid densamma: Resultat skapas av människor. Därför bygger vår pedagogik på att skapa dialog, förtroende och förståelse för varandras likheter och olikheter i gruppen. Vi använder dialogbaserade processer för delaktighet och pedagogiska teorier för ökad förståelse av uppdrag, roll, mål och sammanhang. Vi på Indea håller oss uppdaterade på metoder och teorier i framkant, och omvandlar dem till praktiska verktyg. 

Ledning och styrning

Organisatoriska förutsättningar.
Mål och strategier.
Optimera processer och ledningssystem.
Uppdraget och strukturer.

Förändringsledning och utveckling av organisation

Möta nya krav.
Ambitioner och riktning.
Utveckla arbetssätt.
Utveckla förändringsförmåga.

Teamutveckling och samarbete

Utveckla team- och gruppmedlemskap.
Gränsöverskridande samarbeten.
Utveckla professionella och förtroendefulla relationer.

Ledningsgruppen

Samsyn kring uppdrag och roll i ledningssystemet.
Helhetssyn, fokus och arbetssätt.
Mogna och ansvarstagande relationer.

Ledarutveckling

Förståelse för uppdraget.
Personligt ansvar som föredöme.
Coachande och utvecklande.
Inspirera till utveckling och nytänkande.
Individuellt stöd.

Processledning och pedagogisk utveckling

Facilitera lärprocesser.
Initiera och leda utvecklingsarbete.
Stödja design av upplägg och program.
Utveckling av processledare.

Öppna utbildningar.

Indea ger öppna utbildningar i processledning, ledarskap, innovation och det pedagogiska hantverket. Du är välkommen att anmäla dig till enstaka utbildningsmoduler eller vårt längre processledarprogram INDEA Lärlabb. För mer information, se respektive del.