Öppna utbildningar                                                      

Narrativ pedagogik

Syfte och mål

Utbildningen introducerar deltagarna till narrativ pedagogik, med syfte att öka förståelsen för berättelsen som organisatör för erfarenheter och meningsskapande, och verktyg för lärande.

Målet är att inspirera deltagarna till att skapa mer autenticitet, förståelse och engagemang i deras pedagogiska praxis.

Varför Narrativ Pedagogik?

Hur kommer vi vidare när vi fastnat i ”så här är det” och ”sådan här är jag”? Hur kan vi stödja perspektivbyte, alternativa sätt att se och lära? Narrativ pedagogik är ett sätt att arbeta med detta:

Människan tolkar ständigt erfarenheter för att göra dem meningsfulla. Berättelsen hjälper oss att göra våra erfarenheter meningsfulla: Det blir en tråd som väver samman erfarenheterna. Dessa berättelser formar våra liv, och vi tenderar att bli de berättelser vi har om oss själva. Detta gäller oavsett vad berättelsen handlar om: mig själv, gruppen, eller organisationen.

Vissa berättelser hindrar oss, och låser oss fast i negativa handlingsmönster. Att aktivt arbeta med alternativa berättelser kan i stället ge oss perspektivbyte, lärande om våra erfarenheter och nya möjligheter för vår framtid.

Innehåll och metodik

Dagen ger utrymme för teoriska narrativa utgångspunkter, möjlighet att erfara egna och andras berättelser, samt möjlighet att testa olika narrativa metoder som kan användas för att skapa bättre förutsättningar för lärande och skapande.

Begrepp som kommer att presenteras under dagen är bl.a. externalisering av problem, resonans och genklang, identitetsbegreppet enligt narrativ teori samt metaforer som meningsskapare. Litteraturlista delar ut för fortsatt fördjupning.

Narrativ pedagogik menar att det endast kan läras något, om det blir meningsfullt i en berättelse. Och viktigt för pedagogisk förmedling är att skapa goda förutsättningar för lärande. Pedagogik handlar därför främst om mening och praktik.

Målgrupp

Konsulter, undervisare, ledare och andra som arbetar med pedagogiska upplägg, utbildningar och utvecklingsprocesser.

Förberedelse inför dagen

Utbildningen introducerar deltagarna till narrativ pedagogik, med syfte att öka förståelsen för berättelsen som organisatör för erfarenheter och meningsskapande, och verktyg för lärande.

Målet är att inspirera deltagarna till att skapa mer autenticitet, förståelse och engagemang i deras pedagogiska praxis. Mer information kring dessa uppgifter ges vid anmälan.

Praktiskt

Datum: Nästa utbildning genomförs 11december 2020.
Tider: kl. 9-16
Antal deltagare: max 16 pers. 
Plats: INDEAs konferenslokal, Munkbron 7, Stockholm. 
Avgift: 6 000 kr, inkl lunch, fika samt dokumentation. Moms tillkommer. Hör av dig om du har specifika önskemål kring lunchmaten.

Kontakt och anmälan

Anmälan görs till info@indea.se. Har du frågor om utbildningen kontakta INDEAs konsulter på 0709-434080 (Erica), 070-7170070 (Alan) eller e-post Erica.wright@indea.se

Dokument för utskrift (pdf).