Öppna utbildningar
Kommande tillfälle: 24-25 oktober 2024

Narrativ pedagogik

Nästa utbildning: 24-25 oktober 2024

Syfte och mål

Utbildningen introducerar deltagarna till narrativ pedagogik, med syfte att öka förståelsen för berättelsen som organisatör för erfarenheter och meningsskapande, och verktyg för lärande.

Målet är att inspirera deltagarna till att skapa mer autenticitet, förståelse och engagemang i deras pedagogiska praxis.

Varför Narrativ Pedagogik?

Hur kommer vi vidare när vi fastnat i ”så här är det” och ”sådan här är jag”? Hur kan vi stödja perspektivbyte, alternativa sätt att se och lära? Narrativ pedagogik är ett sätt att arbeta med detta:

Människan tolkar ständigt erfarenheter för att göra dem meningsfulla. Berättelsen hjälper oss att göra våra erfarenheter meningsfulla: Det blir en tråd som väver samman erfarenheterna. Dessa berättelser formar våra liv, och vi tenderar att bli de berättelser vi har om oss själva. Detta gäller oavsett vad berättelsen handlar om: mig själv, gruppen, eller organisationen.

Vissa berättelser hindrar oss, och låser oss fast i negativa handlingsmönster. Att aktivt arbeta med alternativa berättelser kan i stället ge oss perspektivbyte, lärande om våra erfarenheter och nya möjligheter för vår framtid.

Innehåll och metodik

Dagen ger utrymme för teoriska narrativa utgångspunkter, egna och andras berättelser, samt möjlighet att testa olika narrativa metoder som kan användas för att skapa bättre förutsättningar för lärande och skapande.

Begrepp som kommer att presenteras är bl.a. externalisering av problem, resonans och genklang, identitetsbegreppet enligt narrativ teori samt metaforer som meningsskapare. Litteraturlista delar ut för fortsatt fördjupning.

Narrativ pedagogik menar att det endast kan läras något, om det blir meningsfullt i en berättelse. Och viktigt för pedagogisk förmedling är att skapa goda förutsättningar för lärande. Pedagogik handlar därför främst om mening och praktik. 

Målgrupp

Konsulter, undervisare, ledare och andra som arbetar med pedagogiska upplägg, utbildningar och utvecklingsprocesser.

Förberedelse inför dagen

Deltagarna uppmanas att intervjua två personer innan utbildningens start kring den egna pedagogiska praxisen. Mer information kring denna uppgift ges vid anmälan.

Processledare

Träffarna genomförs av organisationskonsulter från INDEA AB: Erica Wright och Alan Wright. 

Praktiskt
  • Nästa utbildningstillfälle: 24-25 okt 2024
  • Tider: dag 1 kl 10-17, dag 2 kl 9-15.30
  • Plats: INDEAs konferenslokal, Munkbron 7, Stockholm, T-bana Gamla stan
  • Avgift: 12.000 inkl lunch. Moms tillkommer.  
Anmälan och kontakt

Anmälan och frågor görs till erica.wright@indea.se eller mobil nr 070-943 40 80. 

Programblad för utskrift HT 2024 (pdf)