Öppna utbildningar
Kommande tillfälle:

Praktiskt processledarskap

Fokus på förhållningssätt och metodlära

Nästa utbildning:

Vill du lära dig om processledning och facilitering? Vill du veta mer om hur du kan utforma och leda ett möte, utbildning eller utvecklingsinsats? Vill du lära dig att medverka till ökad förståelse och delaktighet bland människor i en arbets- eller projektgrupp, styrelse eller på ett kansli? Vill du fylla på verktygslådan och lära dig nya stimulerande metoder och övningar att använda i grupper? Då är tvådagarsutbildningen Praktiskt processledarskap något för dig.

Processledning, vad är det? 

En processledare har fokus på hur något sker, och stödjer en grupp att utifrån ett definierat mål ta sig från A till B. Processledning kan användas i olika typer av insatser, t.ex. mötes- och workshopsledning (facilitering), utvecklingsdagar och längre utvecklingsarbeten.

Mål
  • Inspirera dig till utveckling av din processledarroll. 
  • Ge dig tillfälle för reflektion och fördjupning av frågor kring pedagogik och förhållningssätt i din uppgift som processledare.
  • Stödja dig att hantera komplicerade och svåra situationer som kan uppstå i en grupp.
  • Ge dig konkreta metoder som kan medverka till utveckling av mötesformerna i din egen organisation.
Målgrupp

Utbildare, chef, projektledare, intern- och externkonsult, eller annan roll där processledning och facilitering behövs. Det är en fördel för din inlärningen om du redan har egen erfarenhet av processledning – te.x. mötes- och workshopsledning, hållande av utvecklingsdagar och/eller utvecklingsarbeten.

Innehåll
  • Hur kan ordet ”process” förstås? Vad menas med att vara ”processledare”?
  • Hur kan du som processledare främja förståelse, engagemang och delaktighet i en grupp? 
  • Hur du kan hantera komplicerade och svåra situationer som kan uppstå i en grupp?
  • På vilket sätt kan du som processledare konkret stödja en grupps utveckling? 
  • Vad kan du lära av andra människors processledning? 
  • Vilka utvecklingsmöjligheter ser du kring ditt egen processledning?
Läromiljö och metodik

Innehållet i utbildningen skapas till dels av deltagarnas egna behov. Utbildningen ger tillfälle till både teoretisk fördjupning om processledning samt möjlighet till samtal. Tonvikten ligger på dialog och återkoppling till din egen erfarenhet och processledarskap.

Du kommer att få pröva på metoder som till exempel cafémodell, coachintervjuer, gestaltande metodik, reflekterande team, uppskattande undersökning (AI) samt att använda rummet som verktyg. Fokus på digital processledning är också en del. För varje metod som du prövar på får du en skriftlig handledning att använda för tillämpning av metoden i din egen organisation.

Processledare 

Utbildningen genomförs av Erica Wright, Master i organisationspedagogik och utbildad Kaospilot, i samarbete antingen med Stina Martvall leg. psykolog eller Hanna Wunsch Widoff, beteendevetare på INDEA. Alla är erfarna organisationskonsulter och processledare.

Praktiskt 

Utbildningen ges under två dagar.

Kommande tillfällen:

Tider: dag 1 kl 10-17, dag 2 kl 9-15.30

Plats: INDEAs konferenslokal, Munkbron 7, Gamla Stan, Stockholm

Avgift: 12.000 kr (för 2 dagar). Priset inkluderar lunch, fika samt litteratur. Moms tillkommer. Hör av dig om du har specifika önskemål kring lunchmaten.

Anmälan och kontakt

Anmälan gör du till Erica.wright@indea.se 

Har du frågor om utbildningen kontakta Indeas konsult Erica på 070 943 40 80.

Programblad för utskrift VT 2024 (pdf)