Kollaborativ intelligens. Betydelsen av samarbete över organisatoriska gränser och hur vi skapar förutsättningarna för det.

Tid: 24 augusti 2023 klockan 14–17. Kvällen fortsätter med sommarfest.

Plats: Hos Indea, Munkbron 7 i Stockholm, eller via Zoom. Länk skickas vid anmälan.

OSA: Anmäl dig till info@indea.se eller telefon 072–722 27 06.