Hur odlar  vi det professionella omdömet?
En förutsättning för att utveckla tillit och kvalitet i våra verksamheter. 

Tid: 23 maj 2022 klockan 13–15.30

Plats: Zoom, länk skickas vid anmälan

OSA:  Anmäl dig till info@indea.se eller telefon 072-722 27 06