Det demokratiska ledarskapet
– utopi eller verklighet?

Tid: 1 juni 2021 klockan 13-16.

Plats: Zoom

Anmälan: info@indea.se eller på telefon 072 722 27 06