Riskens befrielse. 
Varför oro och riskfokus kan vara en tröst för den meningsskapande människan av idag. 

Tid: 28 november 2022 klockan 13–15.30 

Plats: Zoom. Länk skickas vid anmälan

OSA: Anmäl dig till info@indea.se eller telefon 072–722 27 06