Öppna utbildningar
Kommande tillfälle: 9-10 september 2024

System och makt

Lärande genom olikhet

Nästa utbildning: 9-10 september 2024

Hur kan jag få mest effekt av de utvecklingsinitiativ jag sätter igång? Hur skapar jag störst påverkan på de individer, relationer och sammanhang jag möter av och är del av? Hur stödjer jag verksamheten att dra nytta av den olikhet och det
motstånd som alltid finns i utvecklingsarbete? Och hur gör jag så att var och en blir inkluderad?

Vi möter många som driver utvecklingsarbete och lärinitiativ på arbets- platser. Många kämpar med att skapa förståelse, legitimera och få effekt av sina insatser. Många vill dessutom gärna skapa förutsättningar för att integrera olika perspektiv och få med sig hela organisationen. Denna utbildning är ett forum att närma sig och hitta handlingsstrategier kring dessa frågor.

Syfte
Att du lär dig

  • metoder för att synliggöra olika perspektiv, dra nytta av motstånd och andra perspektiv än ditt eget
  • omfatta högre grad av komplexitet i din förståelse av det sammanhang du ingår i.
  • bättre förstå och kunna tillämpa den påverkansmöjlighet du har i det sammanhang du ingår i

Mål
Att du i så stor grad som möjligt

  • drar nytta av de olika perspektiv som finns i organisationen
  • använder din påverkansmöjlighet för att uppnå högsta möjliga effekt i ditt sammanhang

Målgrupp
Utbildare, chef, projektledare, intern- och externkonsult, eller annan roll där utvecklingsarbete bedrivs.

Läromiljö och metodik
Utbildningen ger tillfälle till teoretisk fördjupning kring systemiska prin- ciper, maktbegreppet, lärorienterat ledarskap samt Deep Democracy. Självskattning kring egen påverkan ingår, samt metoder för att integrera olikhet och arbeta med motstånd i grupp. För varje metod får du en skriftlig handledning att använda för tillämpning i din egen organisation.

Datum: 9-10 september 2024
Tid: dag 1 kl 10-17, dag 2 kl 9-15.30
Plats: INDEA, Munkbron 7, Stockholm, T-bana Gamla stan

Anmälan och kontakt
info@indea.se

Frågor: erica.wright@indea.se 0709-434080

Avgift: 12.000 kr + moms. Priset inkluderar lunch, fika samt litteratur. Din anmälan
är bindande men får du förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

Programblad för utskrift HT2024 (pdf)