Öppna utbildningar
Kontakta oss för mer information

Leda självorganiserande team

Öppen distansutbildning

Kontakta oss för mer information

Funderar du på hur du kan utveckla ditt ledarskap för att forma självorganiserande team, processer och skapa förutsättningar i din organisation? Då är den här utbildningen för dig.

Varför självorganisering?

Det hierarkiska sättet att bygga organisationer är idag starkt ifrågasatt. Det fungerar ofta, inte tack vare organisationsscheman, utan tack vare spontana, informella, självorganiserande nätverk. Det är i det självorganiserande som outtalad potential finns. Alltför många agila och självorganiserande team blir som satelliter utan mål och syfte och det finns en rädsla att förlora kontrollen eller att hamna i anarki. 

Självorganisering behöver ett ledarskap som bygger förutsättningar utifrån systemet, där det självorganiserande teamet ska verka inom. Det är inte frågan om att det kanske fungerar. Det är förutsägbart och leder till extraordinära resultat. Självorganisering och delegation behöver fungera i balans precis som kultur och struktur.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att öka din ledarförmåga att utveckla systemet, dig själv, ditt team till flexibel och snabb utveckling. Målet är att:

  • Hantera verktyg för självorganiserande team och processer
  • Skapa förutsättningar för att kunna utveckla självorganiserande team
  • Leda agil och systemisk utveckling
Innehåll och metodik

 Under fyra moduler får du avgörande nycklar som fungerar i praktiken. 

1. Cirkulär och Agil utveckling satt i system

2. Leda självorganiserande team och processer

3. Skapa förutsättningar för utveckling i systemet

4. Att utveckla självledarskap

Målgrupp

Du är chef idag, har ett ansvar som ledare eller leder andra utan formellt chefskap. Du arbetar redan agilt, men din verksamhet hänger inte med. Du arbetar i en hierarkisk organisation och vill hitta balansen mellan självorganisering och delegation. 

Pedagogiskt upplägg 

Vi utgår från ett systemiskt synsätt med teorier och metoder grundade i vetenskapen. Du får möjlighet att direkt omsätta dessa i din vardag genom praktiska övningar (hemuppgifter mellan modulerna enskilt och i lärgrupper). Vi utmanar dig i dina invanda tankemönster och guidar dig genom teorier, metoder och modeller med parövningar, gruppreflektioner och dialoger.

Sagt om utbildningen

”Utbildningen fångar den röda tråden mellan organisations-, team- och ledarskapsutbildning och skapar en bra balans mellan de olika delarna. Ett självorganiserande team handlar mer om förutsättningarna runt det, än själva teamet i sig. Kursledarna är samspelta och kompletterar varandra när kunskaper förmedlas. Med olika digitala mötestekniker ser de till att det blir ett lärande tillfälle där hela gruppen involveras i samtalet. Över förväntan!”
Magnus Broeders, Development Manager @Dataton

”Att ta till sig men de är inte uddlösa, tvärtom. Den teoretiska grunden är bred och gör att frågorna belyses från olika håll. Att få helheten; kompletterande teorier, gemensamma reflektioner, utbyte av utmaningar och framgångar samt en stor portion självreflektion att hänga ihop är unikt och värdefullt.” Josefin Lindberg, HR-chef 

Utbildningsledare

Seniora organisationskonsulter från INDEA AB; Anna Orbe och Zenita Toftgård.

Distansutbildning

Utbildningen hålls i grupper om 8-12 deltagare i Zooms digitala plattform, fem halvdagar (08.30–12.00), med ett inledande tillfälle för att skapa förutsättningar för lärande och genomgång av teknik. Utbildningstillfällena sker med några veckors mellanrum. 

Utbildningsserier

Pris distansutbildning exklusive moms 

17 500 kr/person. Om fler än fem deltagare från samma organisation avgår rabatt, 15%. 

Offert för intern utbildning.

Diplomering

Erbjuds som tillägg genom kunskapstest och utfört arbetsprov. 2 500 kr/person.

Anmälan och kontakt

Anmälan och frågor görs till info@indea.se eller mobil nr 073- 600 56 07