Öppna utbildningar
Kommande tillfälle:

Att leda självorganiserande team satt i system

Öppen distansutbildning

Funderar du på hur du kan utveckla ditt ledarskap för att utveckla självorganiserade team och processer och skapa rätt förutsättningar i din organisation? Då är den här utbildningen för dig.

Varför självorganisering?

Ledarutmaningar idag kopplas allt tydligare till förmågan att leda i komplexitet och delegation – samtidigt. Att leda med tillit och självorganisering är inte fritt valt arbete och behöver ledas utifrån andra principer bl.a. cirkulär utveckling. Det är i det självorganiserande som stor potential och lärande finns.

Självorganisering behöver ett ledarskap som bygger förutsättningar utifrån systemet, där de självorganiserande teamen ska verka inom. Självorganisering och delegation behöver fungera i balans precis som kultur och struktur. Våra modeller är enkla att förstå och hantera. De är förutsägbara och leder till extraordinära resultat.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att öka din ledarförmåga att utveckla systemet, dig själv, dina team till flexibel och snabb utveckling.
Målet är att:

  • Hantera verktyg för självorganiserande team och processer.
  • Skapa förutsättningar för att kunna utveckla självorganiserande team.
  • Leda utifrån självorganiserande principer och komplexitet.
Innehåll och metodik

 Under fyra moduler får du avgörande nycklar som fungerar i praktiken. 

  1. Principer för cirkulär utveckling satt i system.
  2. Att leda självorganiserande team och processer.
  3. Att skapa förutsättningar för utveckling i systemet.
  4. Att utveckla självledarskap.
Målgrupp

Du är chef idag eller har ett samordningsansvar som ledare. Du arbetar redan med tillit, komplexitet och samverkan men din verksamhet hänger inte med. Du arbetar i en hierarkisk organisation och vill hitta balansen mellan självorganisering och delegation.

Pedagogiskt upplägg 

Vi utgår från ett systemiskt synsätt med teorier och metoder grundade i vetenskapen. Du får möjlighet att direkt omsätta dessa i din vardag genom praktiska övningar att träna på mellan modulerna enskilt och i lärgrupper. Vi utmanar dig i dina invanda tankemönster och guidar dig genom teorier, metoder och modeller med parövningar, gruppreflektioner och dialoger.

Sagt om utbildningen

”Teorierna är enkla och lätta att ta till sig. De är inte uddlösa, tvärtom. Den teoretiska grunden är bred och för att frågorna belyses från olika håll. Att få helheten, kompletterande teorier, gemensamma reflektioner, utbyte av utmaningar och framgångar samt en stor portion självreflektion att hänga ihop är unikt och värdefullt.” Josefin Linderberg, HR-chef.

Utbildningsledare

Organisationskonsulter från INDEA AB, Anna Orbe och Zenita Toftgård, båda med lång erfarenhet av självorganiserande ledarskap.

Distansutbildning

Utbildningen hålls i grupper om 8-12 deltagare i Zooms digitala plattform, fyra halvdagar (09.00-12.00) samt ett inledande tillfälle för uppstart och introduktion (09.00-10.30). Utbildningen genomförs över ett halvår för att ge utrymme att träna och praktisera mellan tillfällena.

Utbildningsserier

Hösten
Våren

Pris distansutbildning exklusive moms 

17 500 kr/person. Om fler än tre deltagare från samma organisation avgår rabatt, 20%. Offert för intern utbildning.

Anmälan och kontakt

Anmälan och frågor: info@indea.se
Mobil: 073- 600 56 07 (Anna), 070-683 18 90 (Zenita)

Bindande anmälan. Vid förhinder kan din plats överlåtas.