Kategori Nyfiken på

Samtal med Jody Hoffer Gittell:

Kollaborativ intelligens. Betydelsen av samarbete över organisatoriska gränser och hur vi skapar förutsättningarna för det. Tid: 24 augusti 2023 klockan 14–17. Kvällen fortsätter med sommarfest. Plats: Hos Indea, Munkbron 7 i Stockholm, eller via Zoom. Länk skickas vid anmälan. OSA:…

Samtal med Roland Paulsen:

Riskens befrielse. Varför oro och riskfokus kan vara en tröst för den meningsskapande människan av idag.  Tid: 28 november 2022 klockan 13–15.30  Plats: Zoom. Länk skickas vid anmälan OSA: Anmäl dig till info@indea.se eller telefon 072–722 27 06

Samtal med Jonna Bornemark:

Hur odlar  vi det professionella omdömet?En förutsättning för att utveckla tillit och kvalitet i våra verksamheter.  Tid: 23 maj 2022 klockan 13–15.30 Plats: Zoom, länk skickas vid anmälan OSA:  Anmäl dig till info@indea.se eller telefon 072-722 27 06

Samtal med filosof Tulsa Jansson:

Konsten att vara klok i vår tid. Hur gör jag mig klok i denna tidoch hur gör vi oss kloka tillsammans? Tid: 2 december 2021 klockan 13-15.30 Plats: Zoom, länk skickas vid anmälan OSA: Anmäl dig till info@indea.se eller på telefon…

Samtal med Peter Örn:

Det demokratiska ledarskapet– utopi eller verklighet? Tid: 1 juni 2021 klockan 13-16. Plats: Zoom Anmälan: info@indea.se eller på telefon 072 722 27 06